# #

Mahepõllumajandus maailmas 2010: turg kasvas, kuigi mahepind ei suurenenud

15.05.12

Šveitsi mahepõllumajanduse instituut FiBL kogub juba 13. aastat järjest mahetootmise kohta andmeid üle kogu maailma. Kõige uuem ülevaade annab pildi 2010. aasta kohta.

2010. a oli mahemaad kokku 37 mln ha. Tervelt kolmandik (33%) mahepõllumajandusmaast asub Okeaanias, järgnevad Euroopa (27 %) ja Ladina-Ameerika (23%). Riikidest on suurima mahemaa pindalaga Austraalia (12 mln ha), järgnevad Argentiina (4,2 mln ha) ja Ameerika Ühendriigid (1,9 mln ha). Mahemaa osa kogu põllumajandusmaast on kõige suurem Falklandi saartel (36 %), järgnevad Liechtenstein (27%) ja Austria (20%). Esikuuikusse mahuvad veel Rootsi (14%), Eesti (12%) ja Šveits (11%).

Kõige rohkem, 0,8 mln ha, lisandus mahemaad Euroopas, kus selle pind ulatus 10 mln hektarini. Aasias samal ajal mahemaa pind vähenes. Kokkuvõttes võrreldes 2009. aastaga muutust ei olnud.

Üle maailma viljeleb mahetootmist 1,6 mln tootjat, umbes 80% neist asuvad arengumaades. Suurima mahetootjate arvuga riigid on India, Uganda, Mehhiko ja Etioopia.

Turu-uuringute agentuur Organic Monitor hindas maailma maheturu mahuks 2010. aastal 44,5 miljardit eurot. Võrreldes 2009. aastaga kasvas turg Euroopas ja Ameerika Ühendriikides umbes 8%. Suurim mahetoidu turg ongi Ameerika Ühendriikides (20,2 mld €). Euroopas olid juhtpositsioonil Saksamaa (6 mld €), Prantsusmaa (3,4 mld €) ja Suurbritannia (2 mld €). Elaniku kohta kulutati mahetoidule kõige rohkem Šveitsis ja Taanis (üle 140 € aastas).

FiBLi hinnangul näitab Euroopa kogemus, et mahetootmine ja maheturg edenevad hästi riikides, kus mahetootmist süsteemselt toetatakse – lisaks põllumeestele makstavatele otsetoetustele on olemas meetmed nõustamise, teadusuuringute ja turustamise edendamiseks.

Allikas: www.organic-world.net/