# #

Mahepõllumajanduse innovatsioonipäevadel tutvustati võimalusi leida mahetootmisse sobivamaid sisendeid

19.12.21

Rahvusvahelise projekti RELACS "Paremad sisendid mahepõllumajanduses" eesmärk oli leida võimalusi, et vähendada vase ja mineraalõli kasutamist taimekaitses, selgitada välja taimede toitumise jätkusuutlikud allikad ja pakkuda lahendusi loomade tervise ja heaolu toetamiseks. Brüsselis 30. novembrist 1. detsembrini toimunud mahepõllumajanduse innovatsioonipäevade temaatikast oli suur osa seotud just RELACS projekti tulemuste tutvustamisega.

Toitainetega varustatuse tagamiseks ja mulla toitainete ammendumise vältimiseks tuleb edasi arendada ja uurida ühiskondlike jäätmevoogude ringlussevõttu. Nõudlus mahepõllumajanduses kasutatavate toitainete ja orgaanilise aine järele suureneb märkimisväärselt, kuna ELi eesmärk on jõuda 2030. aastaks 25% mahemaa osakaaluni. Perspektiivsed sisendid mahetootmisesse võiksid olla nt anaeroobsed digestaadid erinevatest linnas kogutud orgaanilistest jäätmetest nagu haljastusjäätmed ning  toidujäätmed nii kaubandusest, toitlustusest kui ka toidu töötlemisest. Samuti on reovesettest saadav struviit ja reoveesette tuhk võimalikeks toitainete allikaks mahetootmises. Olmejäätmete ja reovee viimine põldudele ning veel eriti mahetootmises tekitab aga kõhklusi. Teadusuuringute tulemused samas näitavad, et neil on potentsiaal olemas ja reostusoht on minimaalne.

Loomakasvatuses uuriti projektis võimalusi vähendada antibiootikumide kasutamist, asendades neid eeterlike õilidega (projektis uuriti oregano ja litsea eeterlike õlide võimalikku mõju – täielikult antibiootikume need ilmselt ei suuda asendada, kuid teatud juhtudel on neil kasutusvõimalus olemas. Majandamismeetmed haiguste ennetamiseks võivad olla aga üsna tõhusad – ka neid võimalusi uuriti projekti raames.

Kõigi innovatsioonipäevade ettekannetega saab tutvuda veebilehel https://tporganics.eu/organic-innovation-days-2021/ või allolevate linkide kaudu

RELACSi rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi st "Horisont 2020". Koordinaator on mahepõllumajanduse instituut FiBL Šveitsist. Eesti partner on Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ning peamiselt osaletakse taimede toitumisega seotud töögrupis.

Airi Vetemaa, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus