# #

Mahepõllumajanduse Koostöökogu kirjas maaeluministrile: toetuste vähendamine peatab Eesti mahetootmise arengu

29.03.18

Mahepõllumajanduse Koostöökogu kirjas maaeluministrile: toetuste vähendamine peatab Eesti mahetootmise arengu

Mahepõllumajanduse Koostöökogu saatis selle nädala alguses maaeluministrile kirja, mis on reaktsioon hiljutisele otsusele vähendada mahetoetusi seoses MAK (Eesti Maaelu Arengukava) 2014–2020 mahetoetuste eelarve puudujäägiga.

Koostöökogu on seisukohal, et mahetoetuste vähendamine seab kahtluse alla Eesti mahetootmise arengu ja et selle vältimiseks tuleb leida rahalised vahendid, mis tagavad mahetoetuste maksmise MAKis toodud toetusmäärades. Mahetootmise laienemine on eelduseks mahetoodangu mahu ja mahetoodete ekspordi suurenemisele, millele viidatakse ka aasta tagasi Vabariigi Valitsuse poolt algatatud mahemajanduse tervikprogrammis. Koostöökogu on arvamusel, et selle tervikprogrammi kinnitamise kaudu on Vabariigi Valitsus arvanud mahepõllumajanduse oma prioriteetide hulka ja seega tuleks mahetootmisega seonduvaid teemasid arutada Vabariigi Valitsuses.

Mahetoetuse maksmise peamine põhjus nii meil kui ka mujal on eelkõige mahetootmisega kaasnevate avalike hüvede pakkumine keskkonnakaitse, loomade heaolu toetava majandamise ning pestitsiidi- ja GMO-vaba toidu näol. Lisaks on mahetoidule olemas kiiresti kasvav turg.

Mahepõllumajanduse Koostöökogu kirjale on toetust avaldanud Eestimaa Talupidajate Keskliit, MTÜ Organic Estonia, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts ning Eesti Noortalunikud.

LINK KIRJALE

Merit Mikk
Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige