# #

Mahepõllumajanduse Koostöökogu sai täiendust

03.05.09

29.-30. aprillil peeti Järvamaal Eivere Mõisas järjekordne Mahepõllumajanduse Koostöökogu kokkusaamine, kus otsustati ühehäälselt Koostöökogu liikmete hulka vastu võtta SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus ja TÜ Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik. Esimesele neist usaldati ka aastaseks perioodiks Koostöökogu eesistumine. Eelmised eesistujad olid Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus.

Eesti Maaülikooli Mahekeskus on ligi aasta aega tegutsenud sihtasutus, mis on moodustatud eesmärgiga edendada mahepõllumajanduse alast teadus- ja arendustegevust Eestis ning edendada infovahetust teadlaste ja tootjate vahel.

Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik on tulundusühistu, mille eesmärk on talu- ja mahetoodete turustamine. Enamik ühistu juhatuse liikmetest on ka ise mahetootjad.

Koostöökogus on nüüd 11 liiget.

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus