# #

Mahepõllu­majanduse registri pidamise põhimäärus muutub

19.09.17

Vabariigi Valitsus võttis eile vastu otsuse muuta mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärust. Määruse muutmise peamine eesmärk on seda ajakohastada ning viia see vastavusse kehtiva mahepõllumajanduse seadusega.

Määruse "Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus" muudatusega tagatakse registriandmete uuendamine ja terviklus ning viiakse määrus vastavusse kehtiva mahepõllumajanduse seadusega.

Määruse jõustumise järel väheneb põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti ametnike dokumentide menetlemisele kuluv aeg, sest ettevõtte kohta registrisse kantud andmed saab kehtetuks tunnistada ja arhiveerida ka otsuse kehtivusaja lõppemisel ilma ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamiseta.

Registri eesmärk on pidada avalikku arvestust mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja ettevõtete üle, mis võimaldab ühtlasi tõhusamat järelevalvet. Registriandmete esitajateks on põllumajandusamet, veterinaar- ja toiduamet ning tarbijakaitseamet.

Eelnõu link on leitav SIIT.

Allikas: pollumajandus.ee