# #

Mahepõllumajanduse seaduse muutmise kavatsus saadeti kooskõlastusringile

04.03.15

Põllumajandusministeerium saatis eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks mahepõllumajanduse seaduse muutmise kavatsuse. 2006. aastal vastu võetud mahepõllumajanduse seaduse muutmise eesmärk on saavutada eelkõige toitlustusettevõtetes parem mahetoidu kasutamine ning suurendada mahetoidust teadlikkuse kasvu.

Mahepõllumajanduse nõuded on sätestatud Euroopa Liidu mahepõllumajandust reguleerivas õigusaktis, samas seda määrust ei kohaldata toitlustusettevõtjatele, seega võivad liikmesriigid toitlustusettevõttest pärit toodete märgistamise ja kontrolli suhtes kohaldada riigisiseseid eeskirju. Kuna Eestil mahetoitlustamise kogemused vähesed, siis on võetud eeskujuks Saksamaal kehtivad nõuded, mis on aga sisuliselt samad, mis EL nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 töödeldud toidu tootmise üldeeskirjad.

2012. aastal olid mahepõllumajanduse registrisse kantud andmed üksnes kuue isiku kohta, kelle toitlustusettevõttes tegeletakse mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega. Toitlustajatele korraldatud seminaridel osalenud toitlustajad kinnitasid, et neil on huvi tegeleda mahetoitlustamisega, kuid tõid takistusena välja nõuete keerukuse. Seetõttu kasutatakse toidu valmistamisel mahepõllumajanduslikke koostisosi ilma sellele viitamata. See näitab, et vajadus ja ka huvi nõuete lihtsustamise järele on olemas.

Seaduse muudatusega on kavas luua võimalus kehtestada toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamisele viitav märk ja lihtsamad nõuded neile viitamiseks. Lihtsamad nõuded ja atraktiivne märk aitavad kaasa nende toitlustusettevõtjate ja -ettevõtete arvu suurendamisele, kes kasutavad mahepõllumajanduslikke koostisosi ja ka viitavad sellele.

Lisaks kehtivatele võimalustele mahepõllumajandusele viitamiseks menüüs toidu nimetuse juures, koostisosade loetelus või teha üldine viide teatud mahepõllumajandusliku koostisosa kasutamisele kõikides toitudes on kavas anda toitlustajatele lihtsustatud võimalus viidata mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalsele osakaalule. Kavas on kasutada kolm erinevat taset ning vastavaid märke - 15-50% toorainest on mahe, 50-90% toorainest on mahe või 90-100% toorainest on mahe.

Kooskõlastamise tähtaeg on 19. märts 2015. a. Seaduse muutmise väljatöötamse kavatsus on kättesaadav EISis eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e6c0ae0d-9873-4153-bef5-7bbf7c3c227f#VW2wXcp3

Seaduse jõustumine on kavandatud 1. november 2015.

Allikas: Põllumajandusministeerium