# #

Mahepõllumajanduse uuringutele tuleb uus rahastamisvõimalus

14.11.13

Alates detsembrist saab mahepõllumajanduse uuringuteks taotleda rahastamist 11 miljoni euro suuruse eelarvega konkursil. Tegemist on rahvusvahelise teadusvõrgustiku Core Organic European Research Area Network Plus (ERA-Net Plus) kolme aasta pikkuse programmiga, kus Eesti Põllumajandusministeerium rahastab projekte 100 000 euro ulatuses.

„Eesti jaoks on prioriteetsed uurimisteemad seotud töötlemisahelas mahetoidu kvaliteedi ja ohutuse tagamise ning pinnase ja taimede vastastikmõjuga mahetaimekasvatuses,“ ütles põllumajandusministeeriumi teaduse ja arenduse osakonna juhataja Külli Kaare.

Konkursile oodatakse uurimisprojekte neljal teemal:

  • Põllumajanduskultuurid: pinnase ja taime vastastikmõju mahetaimekasvatuses
  • Taimehaiguste, umbrohtude ja kahjurite tõrje läbi toimiva bioloogilise mitmekesisuse
  • Loomatervise tagamise süsteem, sh aretus
  • Mahetoidu kvaliteedi ja ohutuse tagamine töötlemisahelas

Teadusvõrgustik Core Organic toob kokku 20 riigi esindajad, et planeerida ühiselt mahepõllumajanduse teadusuuringute rahastamist.

Taotlusvooru eelteade koos esialgse eelarve, ajagraafiku ning kontaktidega on kättesaadav Core Organic programmi kodulehel, kus detsembri alguses avaldatakse ka juhendid taotlejatele ja riiklikud reeglid.

Taotlusvooru avanemise teate saamiseks on kodulehelt võimalik tellida ka Core Organic uudiskiri.

18. detsembril toimub Brüsselis ka mahepõllumajandusuuringute konkurssi tutvustav seminar. Vaata päevakava ja registreerimisvormi siit.

Lisainfo:

Külli Kaare 
Põllumajandusministeerium 
teadus- ja arendusosakond
osakonnajuhataja
tel 625 6554 
kylli.kaare[A]agri.ee

Pressiteate edastas:

Karin Volmer 
Põllumajandusministeerium 
pressiesindaja 
tel 625 6254
mob 5696 4876 
press[A]agri.ee