# #

Mahepõllumajandusega alustamise infopäevad 2022

25.03.22

Tänavu saab mahetootmisega alustamiseks tunnustamise taotlusi esitada Põllumajandus- ja Toiduametile kuni 11. aprillini. 

Sellega seoses korraldab Mahepõllumajanduse Koostöökogu mahepõllumajandusega alustamisest huvitatud tootjatele Mahepõllumajandusega alustamise infopäevad. Infopäevade eesmärk on edasi anda peamine info mahepõllumajandusega alustamiseks. Infopäevad toimuvad veebikeskkonnas.

31. märts kell 9:00-12:00

4. aprill kell 14:00-17:00

Kava:

  • Sissejuhatus, ülevaade mahepõllumajandusest
  • Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuded ja põhimõtted
  • Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuded ja põhimõtted
  • Mahepõllumajanduse järelevalvega seotud aspektid
  • Mahetoetus

Kõigi teemade juures on osalejatel võimalus esitada küsimusi.

Lektorid: Lilia Kulli, nõustaja; Margo Mansberg, mahetootja Erto talu; Airi Vetemaa, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus; Marge Olju, Põllumajandus- ja Toiduamet

Infopäev on tasuta. Osalemiseks on kindlasti vajalik eelregistreerumine siin: 

Lisainfo: maheteave[A]gmail.com

Infopäev läheb arvesse mahetoetuse kohustusliku koolitusena.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames, toetab Euroopa Liit.