# #

Mahepõllumajandusega alustamise infopäevad

27.03.23

Sel aastal mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega, sh mesindusega alustajad saavad esitada tunnustamise taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile kuni 10. aprillini. Mahepõllumajanduse nõuetest ja tunnustamisega seonduvast saab ülevaate Mahepõllumajanduse Koostöökogu korraldatud tasuta infopäevadel veebis 31. märtsil ja 4. aprillil.

Mahepõllumajandusega alustamise infopäevad

Infopäevade eesmärk on edasi anda peamine info mahepõllumajandusega alustamiseks. Tänavu saab Põllumajandus- ja Toiduametile esitada mahetootmiseks tunnustamise taotlusi kuni 10. aprillini.

31. märts 2023 kell 10:00-13.15

4. aprill 2023 kell 12:00-15:15

Kava:

  • Sissejuhatus, ülevaade mahepõllumajandusest
  • Mahetaimekasvatuse põhimõtted ja peamised nõuded
  • Maheloomakasvatuse põhimõtted ja peamised nõuded
  • Mahepõllumajanduse järelevalvega seotud aspektid
  • Mahetoetus

Kõigi teemade juures on osalejatel võimalus esitada küsimusi.

Lektorid: Lilia Kulli, nõustaja; Ell Sellis, nõustaja; Airi Vetemaa, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus; Põllumajandus- ja Toiduamet esindaja

Infopäevad toimuvad keskkonnas Zoom. Registreerunutele saadetakse osalemiseks veebilink 1 päev enne seminari toimumist.

Infopäev on tasuta. Osalemiseks on kindlasti vajalik eelregistreerumine siin: 

31. märts:  https://forms.gle/aHWw1yvB8x8VS7c67

4. aprill: https://forms.gle/uVVByt7QSznmBwUe6

Infopäev läheb arvesse mahetoetuse kohustusliku koolitusena.

 

Lisainfo: maheteave[A]gmail.com

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ mahemajanduse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.