# #

Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest tuleb teatada 15. juuniks

02.06.21

Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada taotlus hiljemalt 15. juuniks.

Taotlust saab esitada:

•             Maaeluministeeriumi kliendiportaalis aadressil https://portaal.agri.ee/epm-portal-ng/esileht.html   Käesolevale teavitusele on manusena lisatud juurde kliendiportaali ettevõtte jätkamise taotluse sisestamise juhend;

•             digitaalselt allkirjastatuna, edastades selle e-postiga PTA vastava regiooni mahepõllumajandusvaldkonnaga tegelevale peaspetsialistile;

•             paberkandjal PTA regioonide esindustes (palume koroonaviiruse leviku tingimustes seda võimalust vältida või kui see ei ole võimalik, siis kokkusaamise aeg ametnikuga eelnevalt kokku leppida).

PTAle ei pea esitama põldude andmeid, kui need esitatakse samal aastal PRIA mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks. Sellisel juhul tehke taotlusel vastav märge real „Palun võtke minu põldude andmed PRIAst“.

NB! Juhime tähelepanu, et mahepõllumajanduse toetuse taotlusi saab e-PRIAs esitada 2.–21. maini ja pärast seda hilinenult veel 15. juunini. Erandkorras ei vähendata sel aastal toetusi (1% tööpäeva kohta), kui taotlused on esitatud  hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil https://www.pria.ee/uudised/2-mail-algas-e-prias-pindalatoetuste-taotlemine-2021

Isik, kes PRIAst toetust ei taotle, peab esitama kõik põldude andmed, k.a poollooduslikud kooslused ja karjatamine mittepõllumajanduslikul maal, koos taotlusega PTAle hiljemalt 15. juuniks. Pärast 15. juunit kasutusele võetud maad jäävad käesoleval aastal mittemahepõllumajanduslikuks. Vajalikud dokumendivormid leiate PTA kodulehelt: https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/mahepollumajandus/alustajale-ja-jatkajale

Tähelepanu tasub pöörata ka asjaolule, et alates 1. jaanuarist 2021 muutusid riigilõivud mahepõllumajanduse seaduse alusel tehtavate toimingute eest.

•             Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega ning mesindusega tegeleva isiku riigilõiv koosneb edaspidi kahest osast:

1.  püsiosa 62 eurot;

2. muutuvosa, mis sõltub kontrollitava maa suurusest. See on edaspidi 1,5 eurot põllumajandusmaa hektari kohta või 0,24 eurot hektari kohta korjeala puhul ning võib ulatuda kokku kuni 5000 euroni aastas.

•             Mahepõllumajandusliku seemne või vegetatiivse paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turule viimisega tegeleval ettevõtjal tuleb tasuda riigilõiv 120 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda igal aastal koos ettevõtte jätkamise taotluse esitamisega.

 

Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi järgmistele pangakontodele:

Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)

SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)

LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

 

Maksekorraldusel tuleb näidata:

•             viitenumber 2900082265

•             maksmise alus - Riigilõivuseadus § 253 alusel

•             isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse.

Lisateavet riigilõivude muudatuste kohta saab PTA kodulehelt https://pta.agri.ee/jarelevalve-korraldus-ja-tulemused/jarelevalve-korraldus/tasud-ja-riigiloivud ning mahepõllumajanduse ja seemne osakonnast.

1. jaanuarist 2021 alustas tööd Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA), kelle toote märgistusele kantav koodnumber on EE-ÖKO-03. Varasemaid koodnumbreid EE-ÖKO-01 ja EE-ÖKO-02 võib toodetel kasutada kuni sellise märgistusega pakkematerjali lõppemiseni. Turul olevad tooted võib ära müüa.

PTA täidab kõiki Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti seniseid ülesandeid, sidudes antud valdkonnad ühtseks tervikuks. Ametil on uus veebileht https://pta.agri.ee  , kõik mahepõllumajanduse valdkonnaga seotud teemad leiate sellelt lehelt https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/mahepollumajandus

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust meie mahepõllumajanduse valdkonna spetsialistidega.

Lähem info: 
Olvia Laur
Mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist
5038 460
olvia.laur[A]pta.agri.ee