# #

Mahepõllumajandusmaa pind kasvas üleilmselt ligi 70 miljoni hektarini

19.02.19

2017. aasta oli mahepõllumajandusele rekordiline. Nürnbergis toimunud maailma suurimal mahetoodete messil Biofach avaldati maailma mahepõllumajanduse ülevaatekogumik „The World of Organic Agriculture“, mille andmetel kasvasid märkimisväärselt nii mahemaa pind, tootjate arv kui ka maheturg. Kõige suurema mahemaa osakaaluga riigid olid Liechtenstein, Samoa, Austria ja Eesti. Üle 10% oli mahemaad 14 riigis.

Üleilmne mahetoiduturg kasvas 97 mld dollarini

Ecovia Intelligence hinnangul oli üleilmse mahetoiduturu maht 2017. a 97 mld USA dollarit (ca 90 mld eurot). Suurim maheturg oli jätkuvalt USA (40 mld eurot), järgnesid Saksamaa (10 mld eurot), Prantsusmaa (7,9 mld eurot) ja Hiina (7,6 mld eurot). Paljudes riikides oli maheturu kasvuprotsent kahekohaline, näiteks Prantsusmaa maheturg kasvas 18%. Kõige rohkem kulutavad mahetoidule šveitslased (288 eurot inimese kohta aastas). Kõige suurem maheturu osakaal oli Taanis (13,3% kogu toiduturust). 

Rekordiline mahepõllumajandusmaa kasv

2017. aasta lõpus majandati maailmas mahepõllumajanduslikult 69,8 mln hektaril. Võrreldes 2016. aastaga oli kasv 20% ehk 11,7 mln hektarit – see on kõigi aegade rekord. Kõige rohkem mahemaad oli Austraalias (35,6 mln ha), järgnesid Argentiina (3,4 mln ha) ja Hiina (3 mln ha). Pool kogu maailma mahemaast asub Austraalias ja Okeaanias (35,9 mln ha), järgnesid Euroopa (21%, 14,6 mln ha) ja Ladina-Ameerika (11,5%, 8 mln ha). Kogu maailma põllumajandusmaast oli mahe 1,4%, kuid paljudes riikides oli see osakaal tunduvalt suurem. Kõige suurema mahemaa osakaaluga olid Liechtenstein (37,9%), Samoa (37,6%), Austria (24%) ja Eesti (20,5%). Üle 10% oli mahemaad 14 riigis. 

Mahetootjaid 2017. aastal oli maailmas 2,9 mln, 5% rohkem kui 2016. aastal. Kõige rohkem oli mahetootjaid Indias (835 200), järgnesid Uganda (210 352) ja Mehhiko (210 000).

Euroopas kasvas mahetoidu jaemüük ligi 11% ja jõudis 37,3 mld euroni(ELis 34,3 mld eurot), suurima turuga oli Saksamaa (10 mld eurot). Aastatel 2008-2017 kasvas maheturu käive üle kolme korra. Eurooplane kulutab mahetoidule aastas keskmiselt 47 eurot (ELis 67 eurot), tarbimine inimese kohta on viimasel kümnendil kahekordistunud. Kõige rohkem ostavad mahetoitu šveitslased (288 eurot inimese kohta aastas). Kõige suurema maheturu osaga (13,3%) riik oli Taani. On mahetooteid, mis mõnes riigis võtavad turuosast juba kolmandiku (nt munad, piim, beebtoit).

Mahepõllumajandusliku maa pind kasvas Euroopas ligi 1 mln hektarit ehk 7,6% (ELis 0,8 mln ha ehk 6,4%), kokku oli Euroopas mahemaad 14,6 mln hektarit (ELis 12,8 mln ha). Hispaanias oli mahemaad jätkuvalt kõige rohkem (2,1 mln ha), järgnesid Itaalia (1,9 mln ha) ja Prantsusmaa (1,7 mln ha). Venemaal kasvas mahemaa pind võrreldes 2016. aastaga 300 000 ha ja Prantsusmaal 200 000 ha. Kogu Euroopa põllumajandusmaast oli mahemaad 2,9% Euroopa Liidus 7,2%. 

Euroopas oli ligi 400 000 mahetootjat (ELis ligi 310 000), kõige rohkem tootjaid oli Türgis (üle 75 000) ja Itaalias (üle 68 000). Mahetootjate arv kasvas Euroopas ligi 7% (ELis ligi 4%). Euroopas oli üle 71 000 töötleja (ELis üle 68 000) ja rohkem kui 53 000 importijat (ELis ligi 4600). Kõige rohkem töötlejaid oli Itaalias (üle 18 000) ja importijaid Saksamaal (ligi 1700). 

Maailma mahepõllumajanduse ülevaate koostasid Šveitsi maheuuringute instituut FiBL ja turu-uuringute agentuur AMI.

Väljaanne “The World of Organic Agriculture” (2019) ja infograafika on leitav: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2019.html

Allikas:https://www.fibl.org/en/media/media-archive/media-release/article/globale-biolandbauflaeche-mit-neuem-allzeithoch-fast-70-millionen-hektar-werden-biologisch-bewirtsc.html

https://www.fibl.org/en/media/media-archive/media-release/article/bio-in-europa-waechst-weiter-biomarkt-bei-ueber-37-milliarden-euro.html

Lisainformatsioon:

Mahepõllumajanduse Koostöökogu

Airi Vetemaa, 

Airi.vetemaa[A]gmail.com, 5225936

Mahepõllumajanduse Koostöökogu on maheorganisatsioone ühendav katusorganisatsioon, kuhu kuuluvad MTÜ Eesti Biodünaamika Ühing, Eesti Mahepõllumajandu­se Sihtasutus, MTÜ Harju Mahetootjate Ühing, MTÜ Hiiumahe, MTÜ Läänemaa Mahetootja­te Selts, MTÜ Saare Mahe, MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, TÜ Lõuna-Eesti Toiduvõr­gustik, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, MTÜ Virumaa Mahetootjad, TÜ Wiru Vili, MTÜ Eesti Maheteravili, MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda, MTÜ Liivimaa Lihaveis ja MTÜ Maheklaster.