# #

Mahesektor vajab koostööd ja selgeid sihte

15.03.24

Esindusorganisatsioonide kohtumine Olustvere TMK-s. Foto: Mirjam Pikkmets

Esindusorganisatsioonide kohtumine Olustvere TMK-s. Foto: Mirjam Pikkmets

Eelmisel nädalal toimus Olustveres mahepõllumajanduse esindusorganisatsioonide  kohtumine. Kohal olid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) mahetoimkonna, Mahepõllumajanduse Koostöökogu ja Organic Estonia esindajad. Riigi esindajana osales Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi mahepõllumajanduse valdkonnajuht Marika Ruberg.

EPKK mahetoimkonna esinaine Mirjam Pikkmets ütles kokkuvõtvalt: „Arvestades mahepõllumajanduse ja üldisemalt kogu põllumajandussektori praegust keerulist olukorda on äärmiselt oluline, et esindusorganisatsioonid teevad omavahel koostööd ja seisavad ühiste eesmärkide eest.“ Kohtumise järgselt otsustati  kokkusaamiste ja koostööga jätkata.

Mahepõllumajandusmaa osakaalult on Eesti oma 23%-ga Euroopas teisel kohal. Paraku on aga suur küsimärk, kas praegused mahetootjad jätkavad ja kas suudame seda osakaalu säilitada. Organisatsioonid saavad ühiselt seista mahesektori huvide eest ning olla oma tootjatele ja töötlejatele toeks ka mahepõllumajanduse kuvandi loomisel ja parendamisel. Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige Merit Mikk rõhutas: „Oluline on tarbijale meelde tuletada, et mahepõllumajandus on ainuke ühtsete reeglite põhine, kontrollitud ja sertifitseeritud keskkonnasäästliku tootmise viis Euroopas. Ostes mahemärgiga tooteid, saab olla kindel nende usaldusväärsuses, see sõnum peab olema väga selge.“

Mahepõllumajanduslik tootmine sobib Eestis tingimustesse hästi, kuid tuleb rõhutada, et kindlasti on vaja suurendada ka mahetooraine kohaliku töötlemise osakaalu. Lisaks on sektori arengu jaoks oluline jätkata haridusasutustes mahetoidu pakkumisega. Organisatsioonide arvates peaks mahetoitu pakkuma kõikides riigi hallatavates asutustes – hooldekodudes, haiglates, kaitseväes jne. Marika Ruberg kinnitas, et haridusasutuste toetamist mahetoidu pakkumisel kindlasti jätkatakse.

Esindusorganisatsioonide kohtumine on oluline verstapost mahesektori arengus ning ühiselt tegutsedes on võimalik arendustegevusi paremini jagada ning mahetoodangu olemust rohkematele inimestele kommunikeerida.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda