# #

Mahestipendium 2012

13.09.12

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2012.a. stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks.
 
Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 130 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-a noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga.
 
Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2011/2012 õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2011. või 2012. a. publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid. Täpsemad tingimused leiate: http://mahekeskus.emu.ee/tegevused/haridus/mahestipendium/stipendiumi-statuut/
 
Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 15. oktoobriks 2012.a. Materjalid võib tuua ka paberkandjal EMÜ Mahekeskusesse Eerikal Tõnissoni majas.
 
Stipendiaadid kuulutatakse välja 9. novembril 2012 Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel.
 
Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr 17002007162 Nordea pangas, märksõnaks „ökostipp“.
 
Küsimuste korral pöörduda:
elen.peetsmann@emu.ee
Tel: 5304 4003