# #

Mahestipendium 2016

12.06.16

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutas välja 2016. aasta stipendiumikonkursi parimate mahepõllumajandust käsitlevate uurimistööde autorite premeerimiseks.

Parima bakalaureusetöö autorit premeeritakse 200 euroga, parima magistritöö autorit 250 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsiooni eest 350 euroga. Parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest premeeritakse ühte EMÜ üliõpilast ja/või töötajat 150 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2015/2016. õppeaastal, ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2015. või 2016. aastal avaldanud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid. Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2015. ja 2016. aastal avaldanud mahepõllumajanduse teemalisi populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 1. september 2016. Lisainfo kandideerimise ja stipendiumi statuudi kohta: http://mahekeskus.emu.ee/tegevused/haridus/mahestipendium/

Mahestipendiumi fondi asutas 2009. a Eesti Maaülikooli professor Anne Luik eesmärgiga ergutada mahepõllumajanduse uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele EE021700017002007162 Nordea pangas, märksõnaks „ökostipp“.

Täname kõiki seniseid stipendiumifondi toetajaid!

Küsimuste korral pöörduda:
Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee
Tel: 53044003