# #

Mahestipendiumi stipendaadid on selgunud

03.10.11

Eesti Maaülikooli Mahekeskuse 2011.a. stipendiumikonkursil pälvis parima bakalaureusetöö eest stipendiumi Karin Zereen tööga "Mahe- ja tavatoidu kvaliteeti võrdlevate uuringute analüüs", juhendajaks MSc Darja Matt.

Parima magistritöö stipendiumi sai Karin Praks töö eest "Meemesilaste (Apis mellifera L.) kasutamine hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.)" Töö juhendajateks olid prof. Marika Mänd ja MSc Riin Muljar.

Publitseeritud mahepõllumajanduse teemalise teadusartikli katergoorias premeeriti artikkel The structure of Phytophthora infestans populations from organic and conventional crops (eestikeelne pealkiri Phytophthora infestans populatsioonide struktuur mahe- ja tavaviljeluses). Autoriteks olid Eve Runno-Paurson, Triinu Remmel, Ann Ojarand, Alice Aav ja Marika Mänd.

Palju õnne stipendiaatidele!

Stipendiumi eesmärgiks on ergutada mahepõllumajanduse teemalist uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr 17002007162 Nordea pangas, märksõnaks „ökostipp".

Uus konkurss toimub 2012.a sügisel.

Eesti Maaülikooli Mahekeskus, mahekeskus[A]emu.ee