# #

Mahestipendiumi stipendiaadid on selgunud

08.11.13

Tänavu premeerib Eesti Maaülikooli Mahekeskus juba viiendat korda parimaid maaülikooli tudengeid mahepõllumajanduse teemalise lõputöö ja noorteadlast publitseeritud teadusartikli eest rahalise stipendiumiga.

Parima bakalaureusetöö eest sai 130 eurose stipendiumi Martin Kukk, kes kaitses 2013.a kevadel töö teemal „Arbuskulaar-mükoriissete seente esinemine erinevates viljelussüsteemides“. Töö juhendajad olid Eve Runno-Paurson ja Maarja Öpik.
Parima magistritöö kategoorias sai 200 euro suuruse stipendiumi Mirjam Pikkmets-Kaas töö eest „Mahetoorpiima kvaliteedi uurimine ahelas veiselaut, transport, toorpiimaautomaat“, juhendaja oli Vilma Tatar.

Publitseeritud teadusartiklite kategoorias premeeriti Gabriella Kovacs’it ajakirjas „Biological Control“ avaldatud artikli „Could Brassica rapa, Brassica juncea and Sinapis alba facilitate the control of the cabbage seed weevil in oilseed rape crops“ (eesti keelne tõlge: „Rüps, kapsasrohi ja valge sinep kõdra-peitkärsaka püüniskultuuridena“) eest 300 euroga. Artikli kaasautoriteks on Riina Kaasik, Luule Metspalu, Ingrid H. Williams, Anne Luik ja Eve Veromann.

Palju õnne stipendiaatidele!

Mahestipendiumi eesmärgiks on ergutada mahepõllumajanduse teemalist uurimistööd ja stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr 17002007162 Nordea pangas, märksõnaks „ökostipp“.

Uus konkurss toimub 2014.a sügisel.