# #

Mahetaimekasvatus on Eestis tõusuteel

21.03.12

Eve Ader

2011. aastal suurenes Eestis mahepõllumajandusliku maa pindala, mahetootjate ja -käitlejate arv, mahetoodete valik ning müügikohtade hulk.

Põllumajandusministeeriumi tellimusel viis Sihtasutus Eesti Maaülikooli Mahekeskus 2011. aastal Tallinnas ja Tartus läbi tarbijauuringu, eesmärgiga saada ülevaade, kuidas on muutunud mahetoidu tarbijate teadlikkus mahepõllumajandusest, mahetoidust ning ökomärgist, võrreldes 2007. aasta sarnase uuringu tulemustega. Tarbijaküsitlus näitas, et mahetoit võidab tarbijate hulgas järjest suuremat poolehoidu, kuid siiski ei ole kohalik mahetoit veel tarbijale piisavalt kättesaadav. Teisisõnu: tarbijate nõudlus kohaliku mahekauba järele on suurem kui pakkujate valmisolek seda turustada.

Kahjuks peavad pooled küsitlusele vastanutest ekslikult mahetoiduks kõiki otse tootjalt (talust, turult) ostetud toiduaineid. Rohkem kui pooled küsitletutest ei olnud rahul ka mahetoidualase teavitustööga.

Loe edasi: Maaleht, 21.03.2012