# #

Maheteravilja õpiring - innustav ettevõtlikkus, uute lahenduste otsimine ja leidmine

06.12.16

Anne Luik, Eesti Maaülikooli professor

Mahepõllumajanduse pikaajalise teadmussiirde programmi raames oli tootjatel võimalus üksteiselt saada väärt kogemusi teraviljakasvatuse õpiringis.

Eri maakondades vaadeldi nelja erineva tootja põlde, hinnati kultuuride ja mulla olukorda, tutvuti kasutusel oleva masinapargi ning tehnoloogiatega. Külastati erinevaid ettevõtteid Ida-Virumaal – Väljaotsa OÜ, Raplamaal – Palsam AVR OÜ, Viljandimaal Kaspar Toomsalu ettevõtet ja Ruukli talu ning Võrumaal – Põlgaste osaühingut.

Loe edasi: www.pollumajandus.ee, 06.12.2016