# #

Mahetoidu tooteahelaga ääremaastumise vastu

18.06.13

Väino Poikalainen ja Lembit Lepasalu, Sakala

Üks Eesti probleeme on ulatuslike piirkondade ääremaastumine. Uuringutest on ilmnenud, et ääremaastunud on juba umbes 50 valda ja see ähvardab veel 60 valda. Neis kokku elab peaaegu 150 000 inimest. Kõige rohkem on selliseid valdu Kirde-, Kagu- ja Lääne-Eestis.

Ääremaastumise vastu on pakutud mitmesuguseid meetmeid, kusjuures kõikide nende puhul on rõhutatud ettevõtluse arendamise vajadust. Sellele põhimõttele on üles ehitatud ka hulk kohalikke arengukavasid ja riiklikke algatusi. Maale sobilikke uusi ettevõtluse valdkondi on aga vähe, sest ettevõtlus vajab investeeringuid, oskusteavet ja toimivaid turustamise kanaleid.

Loe edasi: www.pikk.ee; 18.06.2013