# #

Mahetoidu turu tempokas kasv meelitab investoreid

17.12.11

Vaatamata kehvadele majandustingimustele ja hinnatõusule püsib mahetoodete müük nii Euroopas kui ka USA-s selgelt kasvutrendil. Suur kasv meelitab ligi investoreid, kes näevad Euroopa killustatud turul potentsiaali liitumistes ja mastaabiefekti kasutamises.

Nii näiteks avalikustas 2010. a detsembris Prantsusmaal firma Compagnie Biodiversité, et ostis Ekibio's suure osaluse. Compagnie Biodiversité on Léa Nature Prantsuse omanik ja müüb suurte jaekettide kaudu mahetoitu, tervisetooteid, tekstiili ja kosmeetikat. Liitunud ettevõte on nüüd suuruselt teine mahetoidu müüja Prantsusmaal, suurim on hollandlaste Royal Wessanen'i omanduses olev Distriborg.

USA ettevõte Hain Celestial, mis toodab mahetoitu, -jooke ja -hügieenitarbeid, ostis tänavu Danival'i (Prantsuse mahetootja) ja GG UniqueFiber'i (Norra naturaalsete toitude tootja).

Mahetoidu töötlejate enesekindlus suureneb, suuremad ettevõtted teevad suuri investeeringuid ning ka väiksed ja keskmised ettevõtted laiendavad hoogsalt oma tegevust.

Paljud mahetootjad ja analüütikud ootavad mahesektorilt lähiaastail tugevat kasvu. Sellele aitavad kaasa üldine keskkonna- ja potentsiaalsete tervisekasude teadlikkuse kasv, paremad organiseerimis- ja tootmistehnikad, tärkava turu uus nõudlus ja aeg-ajalt avalikkuses kajastatavad toiduohutusega seotud hirmud.

Teise teooria kohaselt kasvab maheturg seepärast, et tavaliselt ei ole jõukamad mahetoodete põhitarbijad üldistest majandusraskustest nii palju mõjutatud. Šveitsi mahepõllumajanduse instituudi FiBL direktori Urs Niggli  arvates on maheturu stabiilsus sellises kriitilises majandusolukorras siiski üllatav. Samas kasvab tema prognoosi järgi maheturg majanduse kosudes edaspidi veelgi kiiremini.

Suurbritannia turu-uuringute ja konsultatsioonifirma Organic Monitor hindas maailma mahetoidu ja -joogituru mahuks 2009. aastal 55 miljardit $, mis on 5% suurem kui 2008. aastal ja üle kahe korra suurem kui 2000. aastal. Mõnedes riikides on finantskriis ja majanduse madalseis maheturu kasvu aeglustanud, kuid kasvutrend siiski jätkub.

Organic Trade Association'i andmetel jõudis USA mahetoidu turu maht 2010. aastal 26,7 miljardi $-ni. See ületas 2009. aasta taset 7,7%-ga, mis omakorda oli 5,1% suurem kui 2008. aastal. Praeguseks on USA Euroopalt maheturu liidri koha üle võtnud.

Organic Monitor'i andmetel kasvas Euroopas mahetoidu müük 2009. aastal 3,9%, varasemate aastate kasvuprotsent oli kahekohaline. FiBL'i andmetel kasvas Prantsusmaal, Rootsis ja Belgias mahetoidu turumaht 2009. aastal üle 15%. Suurbritannia oli ainuke suurema maheturuga riik, kus mahetoidu müük vähenes väiksema nõudluse ja kaupluste väiksema mahesortimendi tõttu. Saksamaal, mis on Euroopa suurim mahetoidu turg, jäi müügimaht 2010. a pärast tugeva kasvuga aastaid stabiilseks. 2011 esialgsed numbrid näitavad aga jälle uut kasvu. 2011 aastaks ennustab Organic Monitor Euroopas 8% maheturu kasvu.

Kuigi nii Euroopas kui ka USAs on riik mahetootjaid aidanud, on meetodid ja eesmärgid olnud erinevad. Euroopas on mahesektorit aidatud peamiselt seetõttu, et saada keskkonnakaitselist ja sotsiaalset kasu. USA on aga toetanud nt sertifitseerimist, teadust ja haridust ning mahesektoris nähakse kiiresti kasvavaid turuvõimalusi.

Koostatud Matthew Saltmarshi ajalehes The New York Times ilmunud artikli "Strong Sales of Organic Foods Attract Investors" ja Organic Monitoris ilmunud uudise "Organic Market Set to Rise by 8% in 2011" põhjal