# #

Mahetootja OÜ Loodusvägi korraldab täna mesilaste kaitseks aktsiooni

24.07.15

Täna 24. juulil korraldab Eesti mahetootja OÜ Loodusvägi Tallinnas Rotermani kvartalis tasuta ökosmuutide jagamise aktsiooni, millega  ettevõte soovib tähelepanu pöörata viimastel aastatel nii Eestis kui mujal maailmas aset leidvale laialdasele mesilaste hukkumise probleemile. Mesilaste suremise täpne põhjus ei ole veel teada, kuid erinevate uuringute andmetel peitub see mitmete tegurite koostoimes, sealjuures ka (kunstlike või tööstuslike) taimekaitsevahendite liigkasutamises.

OÜ Loodusvägi poolt aktsiooni kaasatud vabatahtlikud jagavad linlastele tasuta laiali kaks tuhat ökosmuutit. Ühtlasi jagavad vabatahtlikud flaiereid infoga, mis kajastavad mesilaste kadumise põhjuseid ja sellega seotud probleeme.

„Soovime laiemas plaanis toetada Eesti mahepõllunduse ja mahemesinduse arengut ning kitsamas plaanis pöörata suuremat tähelepanu sünteetiliste kemikaalide kasutamisele toidu kasvatamise juures.“ põhjendas Loodusväe juhatuse esimees Kristjan Õunamägi Tallinnas korraldatava aktsiooni vajalikkust.

Eesti Mesinike Liidu andmetel on viimastel aastatel hukkunud 25-30 protsenti mesilasperedest. Mesilaste massiline hukkumine on liidu hinnangul märk keskkonnasaaste järsust tõusust, iseäranis pestitsiidide kasutamisest, mis ohustab nii mesilasi kui inimesi.

Õunamägi rõhutas, et mahepõllumajanduses on sünteetiliste kemikaalide kasutamine taimekaitsevahendina keelatud. „Meil kõigil on aeg teadvustada, kuidas täna põllumajanduses mõtlematult kasutatud kemikaalid meie elu ja loodust mõjutavad. See pole enam tervise- ja keskkonnakaitse-,vaid ellujäämise küsimus. Probleem pole tingimata kemikaalides endis, kuivõrd nende väärkasutamisega kaasnevates riskides - nagu näiteks mesilaste suremus,“ lausus Õunamägi.

„On ju mesilased need, kes annavad hindamatu panuse toidutaimede valmimisse. Mesilased on kõige olulisemad õistaimede tolmeldajad. Nad toituvad nektarist ja õietolmust ning ronivad neid otsides õitesse, kus õietolm neile külge jääb,“ lausus Õunamägi. „Selle õietolmu kannavad nad üle järgmistesse õitesse, teostades sel viisil risttolmlemist.”

Mahesmuutide jagamisega tahab Loodusvägi rõhutada, et mesilaste olulisus bioloogilise eksistentsi  säilimisele on märkimisväärne. “Filosoof  ja biodünaamilise põllumajanduse rajaja Rudolf Steiner  ütles juba 1920-tel aastatel, et kui mesilased planeedilt kaovad, siis umbes 30 aasta pärast kaovad planeedilt ka inimesed,“ rääkis Kristjan Õunamägi. „Einstein ennustas sellisel juhul meile ainult 4 aastast tulevikku.”

"Ühe lahendusena mesilaste probleemile näeme sellel aastal Eesti Arengufondi Eesti arenguidee konkursi võitjaks osutunud ideed "Organic Estonia". Toetame seda ideed kogu hingest ja loodame, et see pälvib ka laialdase avaliku toetuse ning osutub eeskujuks kogu Euroopale. " lisas Õunamägi.

Eesti Maaülikooli poolt sel aastal avaldatud uuring väidab, et pestitsiidid põhjustavad mesilastes mitmeid füsioloogilisi muutusi, mis korraga toimides võivad mõjutada nii isendite kui ka perede stressitaluvust.

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt läbi viidud mitmetes uuringutes on välja toodud, et taimekaitsevahendites kasutatavatel sünteetilistel kemikaalidel  võib olla suur mõju mesilasperede heaolule ja ellujäämisele.

Mesilaste probleemidele tähelepanu pöörav sündmus toimub Rotermanni kvartalis täna 24. juulil kell 13-15.

Viited:
Eesti Maaülikool - http://www.pikk.ee/upload/files/lopparuanne_Karise_meemesilased.pdf
EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3594.pdf


OÜ Loodusvägi