# #

Mahetootjad ja teadlased arutavad mahetootmise perspektiive ja võimalusi

07.11.12

Neljapäeval, 8. novembril toimub Eesti Maaülikooli vanas peahoones konverents "Mahepõllumajanduse arengusuunad - teaduselt mahepõllumajandusele".

Konverentsil antakse ülevaade Eesti mahepõllumajandusalaste teadusuuringute tulemustest nii mullaviljakuses, aianduses, taime- kui loomakasvatuses. Avaettekande peab Šveitsi mahepõllumajanduse instituudi (FiBL) direktor Dr Urs Niggli, kes tutvustab olulisemaid teadusuudised mahevaldkonnas Euroopas. Urs Niggli on maailma juhtivaid mahepõllumajandusteadlasi ning on käesoleval aastal valitud Eesti Maaülikooli audoktoriks.

„Mahepõllumajandus oma ökoloogilise toimimisviisiga on oluline jätkusuutlikuks tootmiseks, sest üha enam peame mõtlema, kuidas toota toitu jm ressursse, kulutades vähem taastumatuid loodusvarasid, suunata toitaineid ringlusse ning vähendada keskkonnakoormust,“ selgitas Eesti Maaülikooli teadusprorektor Anne Luik. „Konverentsi eesmärk on teadusuuringute poolt pakutavad lahendused praktikuteni tuua.“

Mahetootjad peavad teaduse tuge mahepõllumajanduse arengu seisukohast väga tähtsaks. Maaülikooli teadlastega aastaid koostööd teinud Viljandimaa piimakarjakasvataja Arvo Veidenberg kinnitab teadusuuringute vajalikkust: „Praegugi on käimas piimalehmade mahesööda uuring, et leida sobivad kohalikud proteiinisöödad, mis tagavad stabiilse ja kvaliteetse piimatoodangu.“

Konverents on mõeldud mahetootjatele, -töötlejatele, nõustajatele, teadlastele ja teistele mahetoiduhuvilistele.

Konverentsi korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös maaülikooliga.

Lisainfo päevakava ja esinejate kohta: http://mahekeskus.emu.ee/uudised/mahekonverents-2012 

Lisainformatsioon:
Elen Peetsmann
SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus
elen.peetsmann@emu.ee
tel: 53044003