# #

Mahetootjad: toetuse vähendamine ohustab kogu mahesektori arengut

19.02.18

Mahepõllumajanduse Koostöökogu pole rahul sellega, et eelarvesse planeeritud rahast taotletud mahetoetuse väljamakseteks ei jätku. Isegi varasemas suuruses mahetoetus ei kata tegelikku saamata jäänud tulu ja lisakulutusi, mis selle majandamisviisiga kaasnevad.

"Maaelu arengukavas (lüh MAKis) seati sihttasemeks vaid 133 000 ha mahepõllumajanduslikku maad, mis oli ületatud juba kava koostamise ajal," viitab koostöökogu ning tuletab maaeluminister Tarmo Tammele saadetud pöördumises meelde, et sellele asjaolule juhtisid nad juba toona tähelepanu, kuid kahjuks sellega ei arvestatud.

Ühtlasi viitab Mahepõllumajanduse Koostöökogu oma pöördumisest, ka silmas pidada, et MAKis kehtestatud toetusmäärad on keskmiselt tunduvalt väiksemad kui eelmiselperioodil ja suurema osa kultuuride puhul palju väiksemad enamikes ELi riikides makstavatest toetustest.

Loe edasi: Maaleht