# #

Maheviljelus koos talviste vahekultuuridega ja kompostiga parandab oluliselt mullaomadusi

16.01.20

Anne Luik ja Liina Talgre, Eesti Maaülikool

Mida rohkem on mullas orgaanilist ainet, seda aktiivsem ja rikkalikum on mulla elustik, kes parandab nii mulla toitainete sisaldust, struktuuri kui mulla tervist.

Taimejäänused ja muu sarnane orgaanika lagundatakse kõigepealt suuremate mullaorganismide nagu vihmaussid, ümarussid, lestalised jt poolt. Seejärel töödeldakse edasi juba mulla mikroorganismide poolt taimedele kättesaadavaiks toiteelementideks. Mulla mikroorganismid tarbivad selleks kasvuhoonegaase. Seetõttu on mullad ookeanide järel maailmas teisel juhtival kohal kasvuhoonegaaside sidujatena, mängides nõnda olulist rolli kliima kujundamisel. Mida aktiivsem on mulla elustik, seda efektiivsemalt toimivad mullaprotsessid, mis on kestliku tootmise aluseks. Uurimused on näidanud, et nii mullaelustiku mitmekesisus kui aktiivsus (sh mulla mikroobide aktiivsus) sõltuvad mulda viidava orgaanilise aine mitmekesisusest, kogusest ja kvaliteedist ning muldade majandamise viisidest.

Loe edasi: pollumajandus.ee, 15.01.2020