# #

Maheviljeluse põllupäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis

11.07.16

Eesti Taimekasvatuse Instituut

6. juulil toimus ETKI mahepõldudel sisukas mahepäev. Peamiselt tutvustati teraviljade ja kaunviljade sordilehel olevaid sorte, kuid mööda ei pääsenud ka tänavustest ilmastiku tingimuste mõjust põllukultuuridele. Lisaks juba tuntud kultuuridele näitas teadur Anne Ingver ka spelta katseid ja näiteks iidset ühetera nisu sorti 'Tifi', teadur Lea Narits aga sojaoa ja viki mahekaitseid. 

Rahvusvahelise projekti SoilVeg katsete raames tutvustati ka uudset tehnoloogiat, mille eesmärgiks on vahekultuuriks külvatud rukki maharullimine ning põhikultuuri istutuseks vajalike vagude sisse ajamine.

Kaera ja talirukki maheväetiste katseid tutvustasid Ilmar Tamm ja Ilme Tupits rahvusvahelise projekti "Tervislikud vähelevinu teraviljad" ning Tiia Kangor projekti "Ülevaade alternatiivsete mullaparandusainete kasutusvõimalustest ja tehnoloogiatest mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses aastatel 2016-2017" raames. Kaunviljade mahekatseid biopreparaatide ja maheväetistega näitas Lea Narits rakendusuuringu "Kvaliteetse maheseemne tootmine, efektiivne mahetootmine ja viljakas muld" raames.

Järgmine mahepäev Jõgeval juba 13. juulil!