# #

MAKi toetused on muutnud põllumajanduse keskkonnasõbralikumaks

08.05.14

Karin Volmer

Põllumajanduse keskkonnatoetused on aidanud muuta tootmise keskkonnasõbralikumaks, selgus täna põllumajandusministeeriumis tutvustatud maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) keskkonnameetmete püsihindamise aruandest. 

Mullu moodustas keskkonnameetmetega liitunud tootjate kasutuses olev pind 61% kogu ühtse pindalatoetuse all olevast pinnast. Mahetootjate pinna osatähtsus on tõusnud kogu perioodi vältel ja ulatus möödunud aasta lõpuks 16,3%-ni.  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetusega on saavutatud maaelu arengukava perioodiks seatud siht 400 000 ha. Toetusmeede on avaldanud soodsat mõju näiteks bioloogilisele mitmekesisusele (põllulindude arvukuse stabiilsus, põlluservade ökoloogilise funktsionaalsuse paranemine). Pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta vähenes ettevõtetes perioodi jooksul ligi kolmandiku võrra. Vähenenud on veereostuse risk toiteelementide väljaleostumise osas.


Mahepõllumajandusliku tootmise toetusega aladel on kimalaste ja põllulindude osakaal püsinud stabiilsena ja põllulinde leidub mahepõllumajandusmaal rohkem kui tavapõllumajandusmaal. 
 
Eesmärki on täitnud ka ohustatud tõugu looma pidamise toetus tervikuna: eesti tõugu hobuste arv on perioodi algusega võrreldes suurenenud poolteist ja eesti raskeveohobuste arv peaaegu kahekordistunud. Samas on toetusaluste eesti maakarja tõugu veiste arv võrreldes perioodi algusaastaga vähenenud 3% 

Vaata täpsemaid tulemusi siit: http://goo.gl/MZ4aNA 
Varasemate aastate uuringute täismahus versioonid on kättesaadavad siit: http://goo.gl/IniIxr  
 
Maaelu arengukava 2. telje meetmete püsihindamist viis läbi Põllumajandusuuringute Keskus. 
 
Karin Volmer
Põllumajandusministeerium
Pressiesindaja
Tel 625 6254 / 5696 4876
press@agri.ee 
https://www.facebook.com/Pollumajandusministeerium