# #

Märts on viimane kuu selle aasta uute maade kasutuselevõtmiseks ja piiride täpsustamiseks

07.03.14

PRIA juhib kõigi klientide tähelepanu pindalatoetuste taotluse ettevalmistamisel sellele, et 2003.a seisuga registreeritud põllumaa nõude piirangut põllumaa deklareerimisel ja sinna toetuste taotlemisel enam pole.

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel. Mida täpsem on register, seda lihtsam on klientidel taotlemisel pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotlemised ja olukorrad, kus samale või osaliselt kattuvale maa-alale taotleb toetust mitu isikut. 

Märtsis on õige aeg enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda, et saada pindalatoetuste taotlemise ajaks uus massiivikaart. Nüüd on võimalik registrisse kanda ja teha muudatusi ka selliste maa-alade osas, mis polnud 30.juuni 2003 seisuga heas põllumajanduslikus korras, aga on praeguseks põllumajanduslikus kasutuses. Selliseid muudatusi on võimalik teha ka järgnevatel aastatel.

Loe edasi: Pria, 07.03.2014