# #

Meeste sperma kvaliteedi langust seostatakse pestitsiididega

27.06.14

2012. a teadusajakirjas Human Reproduction avaldatud uuringus leiti, et Prantsuse meeste spermatosoidide arv on vähenenud 16 aastaga (1989-2005) 30%. Analüüsiti 26 600 spermaproovi. Autorite sõnul oli see esimene ühte tervet riiki hõlmav pikaajaline uuring, mis näitas tõsist ja üldist sperma kontsentratsiooni ja morfoloogia langust. Tollal arvas uuringu juht Dr. Joëlle Le Moal, et languse põhjustajaks võisid olla keskkonnafaktorid, nagu nt kokkupuuted sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega. Edasisi uuringuid kahtlustuste kinnitamiseks ei tehtud.

Kui 2013. a samu andmeid täiendavalt analüüsiti, leiti, et spermatosoidide arvu langus oli kõige suurem tihedalt asustatud intensiivse põllumajandusega aladel Aquitaines, Midi-Pyrénées ja Burgundias. Alkoholi ja tubaka negatiivse mõjuga seost ei leitud – nimetatud piirkondades polnud alkoholi ja tubaka tarbimine kõige kõrgem. Samuti ei seletanud kiiret langust geneetilised põhjused. Seetõttu arvavad teadlased, et põhjuseks on tõenäoliselt pestitsiidid.

Ka USA teadlaste tehtud uuringute ülevaade, kus analüüsiti DDT, HCH (heksaklorotsükloheksaan – pestitsiidide toimeaine) ja abamektiini (insektitsiid) mõju sperma kvaliteedile, liikuvusele ja kujule, kinnitab samu järeldusi. Pea kõigis uuringutes leiti, et spermatosoidide arv väheneb, mitmete puhul vähenes ka nende liikuvus. Tulemuste põhjal järeldati, et pestitsiidide kasutamine põhjustab inimestel sisesekretsioonisüsteemi häireid, mis omakorda mõjutab sperma tootmist.

Allikas: Beyond Pesticides