# #

Mida ootavad maal ettevõtlusega tegelevad inimesed uuelt aastalt?

14.01.21

Kadri Suurmägi, Silvi Lukjanov, Teele Ürpus

 

Kuldar Kuld, maheteraviljakasvataja, Mahetootjate Nõu- ja Jõukoja juhatuse liige:

Lühidalt öeldes ootame riigilt endiselt seisukohta, kas mahetootmist on praeguses mahus vaja või mitte. Euroopa Liidu algatatud rohepööre on mahetootmisest tegemas keskkonnateenust, mida mahepõllumehed peaksid avalikkusele pakkuma. Mahepõllumeestena tervitame rohepöörde ambitsioonikat eesmärki ja loodusest hoolimist.

Paraku on paaril viimasel aastal maheteravilja hinnad langenud tavavilja hindadega samale tasemele. 

Mahepinna kasvades kogu Euroopa Liidus pole näha hindade kasvu sellise tasemeni, mis tagaksid maheteraviljakasvatajatele majandusliku jätkusuutlikkuse.

Meie näeme ellujäämiseks lahendust minna üle tavatootmisele või riigi tuge, et kompenseerida mahe- ja tavatootmise vahe. Oleme edastanud Põllumajandusuuringute Keskusele ja Maaeluministeeriumile reaalsest elust pärit andmed, mis on vajalikud, et see vahe välja arvutada. Arvutuste tulemusel on hüvitatav summa umbes 300 eurot hektari kohta.

Kahjuks oleme seni saanud Maaeluministeeriumist vaid ebamääraseid vastuseid. 2020. aasta teraviljafoorumil ütles ministeeriumi ametnik välja seisukoha, et mahepõllumehed teevad oma tööd südamega ja jätkavad igal juhul.

See ei päde. Õhu ja armastusega arveid ei maksa. Oleme püüdnud anda selgitusi ja infot sektori reaalse olukorra kohta. Kas ja mil määral ministeerium nendega arvestab, selgub hiljem. Igal juhul oleme valmis koostööks maheteraviljasektori jätkusuutliku tuleviku kujundamisel.

Loe edasi: maaelu.postimees.ee, 14.01.2021