# #

Mida peab teadma mahetalu pärija, et mahetoetus jätkuks?

01.04.15

Lugeja küsib: Mahetalu peremees suri ootamatult. Jäin leseks ja edastasin PRIA-le teate talu peremehe surmast ning sellest, et talu jätkab põllumajanduslikku tootmist. Et maksta talu igakuised arved, oli ainus võimalus raha saamiseks realiseerida osa talu karjast lihakombinaati. Et maksta talu igakuised arved, oli ainus võimalus raha saamiseks realiseerida osa talu karjast lihakombinaati.

Kuna talu loomad olid kantud PRIA loomade registrisse, siis 2014. a septembris registreerisin PRIA kohalikus büroos loomad enda nimele, sest PRIA registrist ei ole võimalik teise inimese loomi maha kanda. Detsembris kandsin PRIA kohalikus büroos loomad tagasi talu nimele, mida ma siis seaduslikult esindasin. Kinnitan, et loomad on kogu aeg olnud seotud, on olnud talu maadel, mingilgi moel ei ole rikutud mahepõllumajanduslikke nõudeid.

Loe edasi: Maaleht, 01.04.2015