# #

Mõne aastaga on liigirikkus suurenenud.” Karjatamine toob kiiresti tagasi ajaloolised niiduliigid

08.08.21

Lii Sammler

Võistluse eesmärk on leida üles põllumehed, kes kasutavad veekogusid säästvaid praktikaid, neid esile tõsta ning sellega aidata kaasa keskkonnahoidlike põllumajandustavade levimisele. Konkursil saavad osaleda farmid, kes kasutavad uudseid võtteid toitaineheite vähendamiseks. Toitainete heide hõlmab nii leostumist vette kui ka ammooniumi emissiooni sõnnikust atmosfääri, selgitatakse juhendis.

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eksperdid otsustasid, et Eesti riikliku konkursi võitjana läheb edasi rahvusvahelisse vooru Jõgevamaal mahedalt lihaveiseid kasvatav Puutsa talu, mille perenaine on Airi Külvet.

Loe edasi: maaleht.delfi.ee, 07.08.2021