# #

Muratsisse plaanitakse mahevähikasvandust

20.12.17

Ain Lember

Arendaja soovib Muratsi külasse rajada Eesti esimese mahevesiviljeluse põhimõtteid järgiva vähikasvanduse.

Lääne-Saare vallavalitsusele läkitatud ülevaates märgib arendaja Tarmo Kaseorg, et Mere ja Mereäärse kinnistule on kavas ehitada kolm kasvutiiki, suguvähkide tiik ja noorvähkide tiik, veepeegliga kokku ca 3500 m2. Et kinnistud asuvad Kastilahe hoiualal, soovib arendaja järgida kasvanduses mahevesiviljeluse põhimõtteid, mida üheski teises Eesti jõevähikasvanduses teadaolevalt veel ei kasutata.

Viieaastase tootmistsükli jooksul peaks kasvandus tootma ca 10 000 jõevähki. Põhiline osa toodangut müüakse elusalt, väiksem osa sügavkülmutatult. Suuremaid koguseid vähki on võimalik müüa otse Soome, kus jõevähi järele on suur nõudlus.

Loe edasi: www.saartehaal.ee; 20.12.2017