# #

Muutusid mahepõllumajanduse järelevalveasutuste koodid

12.01.10

Kõigil toodetel, millel on viide mahepõllumajandusele, peab olema kirjas ka järelevalveasutuse kood.Seoses Taimetoodangu Inspektsiooni ümberkorraldamisega Põllumajandusametiks muudeti 1. jaanuarist 2010 ka mahepõllumajanduse järelevalveasutuste koode.

Töötlemata toodangule, mis varem kandis Taimetoodangu Inspektsiooni koodi EE-TTI, peab märkima Põllumajandusameti koodi EE-ÖKO-1 ning töödeldud toodangule, mis varem kandis Veterinaar- ja Toiduameti koodi EE-VTA, peab märkima koodi EE-ÖKO-2.

Enne 1. jaanuari 2010 kehtinud nõuete kohaselt mahepõllumajanduslikule tootmisele viitavalt märgistatud ehk vanade koodidega tooteid võib turustada kuni 1. jaanuarini 2012.

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus