# #

Otsime parimat noort loodustalunikku

08.07.09

Ootame kuni 15. juulini ettepanekuid noore loodustaluniku auhinna nominentide kohta. Auhinna eesmärgiks on tõsta esile loodussõbralikku talupidamist Eestis. Noore loodustaluniku auhinnafond loodi Aleksei Lotmani annetusest ja auhinna suurus on 10 000 EEK. Noore loodustaluniku auhind on osa Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) konkursist "Eesti Parim Talu 2009". Kuni 40 aasta vanuseid kandidaate võib konkursile üles seada nii ELFi kui ka ETKLi maakonnaliitude või erialaühenduste kaudu.

ELFi tegevjuht Jüri-Ott Salm: "Põllumajanduses on oluline, et talupidaja arvestaks ümbritseva elurikkusega, oskaks seda hoida ja samal ajal ka enda tegevusest tulu saada. Loodustalunik on kuni 40 aasta vanune ja tegeleb oma talus toidutootmise (taime-ja loomakasvatus, saaduste töötlemine), pärandmaastike hooldamise või ka laiemalt kultuurmaastiku ja selle elementide hooldamisega, mesinduse, loodussõbraliku metsanduse, turismi või muu ettevõtlusega, austades esivanemate traditsioone ja vältides looduse kahjustamist."

Noore loodustaluniku auhinna þüriisse kuuluvad ELFi, ETKL ja Põllumajandusministeeriumi esindajad. Þürii võtab hindamisel arvesse järgmist:

* pärandkoosluste hooldamist
* mahetootmist
* põlistõugude kasvatamist
* talutoodangu müügitulu (tulu ei kujune ainult toetustest)
* ökoturismi (või vähemalt elementaarsel viisil säästlikku loodusturismi)
* üldist maastikuhoidu ja traditsioonilisi või traditsioonile tuginevad ehitisi
* energiasäästu või taastuvenergia säästlikku kasutamist või tootmist

Ükski kriteerium eraldivõetuna ei ole kandideerimiseks vältimatult vajalik.

Noore loodustaluniku auhinnale kandideerimiseks võib esitada oma või kellegi teise kandidatuuri, märkides ära nime, kontaktandmed, tegevusala ja vabas vormis põhjenduse, miks esitatud kandidaat väärib noore loodustaluniku tiitlit.


Jüri-Ott Salm
ELFi tegevjuht ja juhatuse liige
GSM 52 95 933
www.elfond.ee

Kaul Nurm
ETKLi peadirektor
GSM 56647800
kaul[A]taluliit.ee
www.taluliit.ee