# #

Paremad sisendid mahepõllumajandusse – uus rahvusvaheline teadusprojekt

04.06.18

Projekti "Paremad sisendid mahepõllumajanduses" (RELACS) partnerid kogunesid 2018. a mais avakoosolekule Belgias Leuvenis. Projekti koordinaator dr Lucius Tamm tõdes avakoosolekul: "RELACS annab põllumajandustootjate organisatsioonidele, nõustamisteenustele ja teadlastele ainulaadse võimaluse teha koostööd ja aidata kaasa veelgi kõrgematele keskkonnanormidele mahepõllumajanduses".

Mahetootjad järgivad kõrgeid standardeid kvaliteetse toidu valmistamisel, kaitstes samal ajal keskkonda. Mahepõllumajandus peab siiski oma ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks pidevalt taset tõstma. RELACS soodustab kulutõhusate ja keskkonnasõbralike tööriistade ja tehnoloogiate väljatöötamist ja rakendamist, et:

  • vähendada vase ja mineraalõli kasutamist taimekaitses,
  • selgitada välja taimede toitumise jätkusuutlikud allikad ja
  • pakkuda lahendusi loomade tervise ja heaolu toetamiseks.

Säästva põllumajanduse süsteemse lähenemisviisina on mahepõllumajanduse eesmärk tõhusalt majandada ökoloogilisi protsesse, vähendades samal ajal sõltuvust välistest sisenditest. RELACSi partnerid hindavad lahendusi sisendite kasutamise edasiseks vähendamiseks nii Euroopas kui ka Vahemere lõunakalda riikides. Projekti partnerid pakuvad teaduslikku tuge, et arendada välja õiglased ja rakendatavad ELi eeskirjad mahepõllumajanduse praeguste tavade parandamiseks. Nõuande ja teabevõrgustikud 11 Euroopa riigis teevad koostööd mahepõllumeestega, et tagada vahendite ja tehnoloogiate tõhus levitamine ja vastuvõtmine.

RELACS tugineb eelmiste uurimisprojektide tulemustele ja arendab edasi uudseid lahendusi. Projekti planeerimisel tehti koostööd uurimisasutuste, nõustamisteenuste põllumajandusettevõtete ja tööstuse esindajatega. RELACSil on 28 partnerit 11 riigist.

RELACSi rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi st "Horisont 2020". Koordinaator on mahepõllumajanduse instituut FiBL Šveitsist. Eesti partner on Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ning peamiselt osaletakse taimede toitumisega seotud töögrupis.

Lucius Tamm, FiBL
Airi Vetemaa, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus