# #

Parim Leader põllumajandusprojekt on mahetootja OÜ Taali Mesila

26.07.11

Möödunud nädalal selgusid konkursi „Märka Leaderit” parimad projektid viies erinevas kategoorias: valiti parim Leaderi põllumajandusprojekt, ettevõtlusprojekt, keskkonnaprojekt, noorteprojekt ja koostööprojekt. Põllumajandusprojektide kategoorias osutus parimaks mahepõllumajandusettevõte OÜ Taali Mesila. Ka ettevõtluskategooria parima OÜ Matogard juhataja Mart Ruumet peab mahetalu.

„Leader on olnud Eesti maaelu arengukava 2007–2013 üks edukamaid meetmeid, sest võimaldab maapiirkondades toetusi taotleda väga erinevate ettevõtmiste arendamiseks. Konkursi võitnud projekte vaadates võib rõõmuga tõdeda, et eestlased on õppinud eurotoetustega oma unistusi teoks tegema,” kommenteeris konkursi tulemusi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Konkursi „Märka Leaderit” eesmärk oli tutvustada ja tunnustada „Maaelu arengukava 2007–2013” (MAK) Leader meetmest toetust saanud parimaid projekte ja nende teostamise taga olevaid tublisid maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi.

Konkursile esitati kokku 64 Leader meetme projekti viies kategoorias.

1.   Parima põllumajandusprojekti tiitli võitis OÜ Taali Mesila, sest paistis silma innovaatilise vahasulataja–mee-eraldaja rakendamisega, mille abil on võimalik kärjest suurem kogus mett kätte saada.

2.   Parima maaettevõtlusprojekti auhind läks OÜ-le Matogard biokomposti tootmise arendamise eest. Matogard toodab taimemullasegusid, mille valmistamisel kasutatakse Tori hobuste komposteeritud sõnnikut ning tootmisel rakendatakse kaasaegset tehnoloogiat ja teaduspõhist tootearendust.

3.   Parimaks keskkonnaprojektiks peeti MTÜ Kalaküla Rohelised loodud Kiideva looduskeskuse linnutorni. Projekt on piirkonnas oluline loodushariduse toetamise seisukohast.

4.   Noorteprojektidest valiti parimaks MTÜ Unistuste Vabrik loovlaager „Bändkamp”. See on laager noortele, kelle kirg on muusika.

5.   Parimaks koostööprojektiks sai MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal ühisturunduse ja koostöövõrgustiku arendus Lahemaa piirkonnas. MTÜ arendas koostööd Soome Kymenlaakso piirkonnaga.

Konkursile oodati MAKi Leader meetme toetuse abil elluviidud projekte, mis paistavad silma loova lahenduse ja edumeelsusega ning sobivad hästi piirkonna omapäraga, elavdavad piirkonna ettevõtlust või koostööd, on head keskkonnale ning annavad häid ideid ja eeskuju teistelegi tegijatele.

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 Leader meetme eesmärkideks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasaaitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine ja otsustusõiguse andmine kohalikule tasandile Leader kohalike tegevusgruppide kaudu.

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 rakendamist koordineerib Põllumajandusministeerium.
Konkurssi korraldas Maamajanduse Infokeskus Jänedal. 

EMSA