# #

Pikendati 5% tavaproteiinsööda kasutamise luba kanadele ja sigadele

22.12.17

Euroopa Komisjon pikendas 31. detsembrini 2018 ELi mahemääruse (EÜ) 889/2008 erandit, mille kohaselt võib sigade ja kodulindude söötmisel kalendriaastal kasutada kuni 5% tavatootmisest pärit proteiinsööta. Praegu ettevalmistatavas uues ELi mahemääruses, mis peaks jõustuma 1.01.2021, on samuti plaanitud see erand alles jätta.

Maaeluministeerium