# #

Pindalatoetuse asemel keskkonnatoetus

06.11.13

Lii Sammler

Kevadsuvel saavutati Euroopa Komisjonis raamkokkulepe otsetoetuste ehk ÜPP esimese samba üle. See andis muuhulgas igale liikmesriigile võimaluse teatud osa rahast vastavalt riigisisestele vajadustele kahe samba (otsetoetuste ehk nn esimese samba ja maaelu arengukava toetuste ehk nn teise samba) vahel ümber tõsta.

Tol hetkel valitses seisukoht, et Eestis võetakse MAKist kuni 50 miljonit ja tõstetakse see esimesse sambasse ehk otstoetuste reale ümber. Üks olulisemaid põhjusi oli soov kompenseerida see pindalatoetuste vähenemine, mis tekkib siseriiklike otsetoetuste ehk top-upi ärajäämisel.

Eelmine nädal aga tõi teate vastupidisest manööverdamisest: raha võetakse vähemaks hoopis otsetoetuste arvelt ning tõstetakse see maaelu arengu toetuste reale.

Loe edasi: Maaleht, 06.11.2013