# #

Põllumajandus- ja Toiduamet ootab mahepõllumajandusliku toodangu andmeid 1. veebruariks

24.01.24

1. veebruariks tuleb 2023. aastal mahetootmisega tegelenud ettevõtjatel esitada Põllumajandus- ja Toiduametile eelmise aasta mahepõllumajandusliku toodangu andmed. Eestis toodetud mahetoodangu kogused on väärtuslik info nii tarbijatele, toitlustajatele kui ka mahetoodangu väärindajatele.

Ettevõtjatel, kes tegelesid mahe taimekasvatuse, mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamise, loomakasvatuse ja mesindusega, tuleb esitada 2023. aasta kohta järgmised andmed:

  • üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuride, seente ja/või katmikkultuuride saagi kogused;
  • mitteharitavalt alalt korjatud taimede ja/või seente kogused;
  • üleminekuaja läbinud loomadelt ja lindudelt saadud looma- ja linnukasvatussaaduste kogused ning mesilasperedelt saadud mesindussaaduste kogused;
  • ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade ning lindude arvud liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arvud eelmise aasta 31. detsembri seisuga.

Kui ettevõttes olid 2023. aastal ainult 1., 2. või 3. aasta üleminekuaja põllud ja/või üleminekuaja loomad, linnud ja mesilased, siis mahetoodangu andmeid esitada ei ole vaja.

Andmed mahepõllumajandusliku toodangu koguste kohta tuleb esitada ka juhul, kui mahetoodang turustati tavapõllumajanduslikuna või seda üldse ei turustatudki, nt tarbiti ära oma pere ja sugulaste poolt.

 

Ettevõtjatel, kes tegelesid mahetoidu ettevalmistamisega ja mahesööda tootmisega turuleviimise eesmärgil, tuleb esitada andmed ettevõttes eelmisel aastal ettevalmistatud ja mahedalt märgistatud tootegruppide toodangu mahu kohta ning ettevõtjatel, kes tegelesid üksnes mahetoodete turustamisega, sh ladustamisega, ei ole vaja esitada turustatud mahetoodete mahtusid ja teada tuleb anda vaid, milliseid tootegruppe turustati ja/või ladustati.

 

Mahepõllumajandusliku toodangu andmeid saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.

Mahetoodangu andmete esitamise kohustus tuleb põllumajandusministri määrusest nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“.

Küsimuste korral palun pöörduge oma ettevõtte järelevalveametniku poole, kelle kontaktandmed leiab PTA kodulehelt või võtke ühendust mahepõllumajanduse osakonna peaspetsialistidega:

 

Olvia Laur (mahetootjad)
Mahepõllumajanduse osakonna peaspetsialist
5038 460
olvia.laur[A]pta.agri.ee

Pille Edovald (mahekäitlejad)
Mahepõllumajanduse osakonna peaspetsialist
5342 0819
pille.edovald@pta.agri.ee