# #

Põllumajandus- ja Toiduamet otsib mahepõllumajanduse nõunikku

13.05.22

Töö sisuks on:

  • Ettevõtete tunnustamise ja mahepõllumajanduse järelevalve protsesside juhtimine ja arendamine. 
  • Järelevalve läbiviimiseks vajalike juhendmaterjalide koostamine ja koolituste läbiviimise korraldamine.
  • Valdkonna töötajate nõustamine, et tagada kontrolltoimingute ühetaolisus.
  • Valdkonna kontrollitulemuste hindamine ja ettepanekute tegemine protsesside parendamiseks.
  • Erialaste ekspertarvamuste andmine ja koostöö korraldamine huvigruppidega.

Kandideerimise tähtaeg on 16. mai 2022, täpsem info siit: https://cv.ee/et/vacancy/804493/pollumajandus-ja-toiduamet/mahepollumajanduse-nounik