# #

Põllumajandusameti nimekiri aitab mahetootjatel lubatud väetised, mullaomaduste parandajad ja taimekaitsevahendid hõlpsamalt üles leida

17.08.20

Kätlin Laats, Põllumajandusamet

Muutmaks informatsiooni mahetootmises sobivatest väetistest, mullaomaduste parandajatest, toitainetest ja taimekaitsevahenditest mugavamalt kättesaadavaks on Põllumajandusameti kodulehel esitatud nimekiri sobilikest toodetest.

Nimekiri on leitav siit: https://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=128&sub2=1035. Tegu pole täieliku nimekirjaga, uusi sobivad tooteid lisatakse pidevalt juurde.

Uue toote nimekirja lisamiseks tuleb toote valmistajal, müüjal või kasutajal esitada Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonda:

  • tootekirjeldus, kus on välja toodud toote kaubanduslik nimetus, omadused ja kasutusjuhised;
  • toote koostis (algmaterjal, üldine koostis), lisaks tuleb selgitada, kuidas on täidetud võimalikud mahepõllumajanduse määrustest tulenevad erinõuded ja lisada juurde nõuetekohasust kinnitusavad dokumendid (nt müüja kinnitus, et tooteid ei ole toodetud geneetiliselt muundatud organismidest ehk GMO-dest ega ka nende abil);
  • muu lisateave (nt kui olemas mahesertifikaat).

Esitatud info alusel hindavad valdkonna spetsialistid toote sobivust mahetootmisse.

Mahetootja peab kindlasti silmas pidama, et järgitaks ELi mahemääruses (määrus 889/2008 Lisa I) sätestatud väetiste/mullaomaduste parandajate kasutustingimusi. Näiteks biogaasi tootmise kääritusjääk, tuntuma nimetusega digestaat on väetisena lubatud vaid juhul, kui konkreetne digestaadi partii ei ületa ELi mahemääruses sätestatud keemiliste ühendite maksimaalseid kontsentratsioone mg/kg kuivaine kohta (kaadmium: 0,7; vask: 70; nikkel: 25; plii: 45; tsink: 200; elavhõbe: 0,4; kroom (kokku): 70).

Taimekaitsevahendite kasutamisel peab järgima nii üldiseid taimekaitsevahendi kasutustingimusi ja kui ka mahemääruses kehtestatud tingimusi. Mahemääruse tingimused on ära toodud ka PMA avaldatud sobivate toodete nimekirjas. Näiteks: loomset päritolu hüdrolüüsitud valke sisaldavaid tooteid pole lubatud kasutada taime söödavatel osadel; lõhna abil toimivaid taimse või loomse päritoluga repellente ehk peletusvahendeid tohib kasutada ainult taime mittesöödavatel osadel ja juhul, kui taimset materjali ei söödeta lammastele või kitsedele.

Mahetootmisse sobilikke väetisi jm leiab ka üleeuroopalisest mahepõllumajanduse nõuetele vastavate sisendite andmebaasist https://www.inputs.eu/input-search.html.