# #

Põllumajandusteadlased: kliimat aitaks säästa suurem maheviljeluse osakaal

11.06.21

Anne Luik, Liina Talgre, Elen Peetsmann, Luule Metspalu

Põllumajandus on otseselt keskkonnas toimiv ja seda tugevalt mõjutav majandusharu. Pärast Teist maailmasõda nn rohelise revolutsiooni käigus põllumajandus intensiivistus ja spetsialiseerus vähestele kultuuridele tugeva väliste sisendite mõju all, nagu mineraalväetised ja sünteetilised taimekaitsevahendid. See on viinud muldade degradeerumiseni, mullaviljakuse ja elurikkuse kahanemiseni.

2013. aastal tõdes ÜRO kaubanduse ja arengu konverents, et industriaalne põllumajandus on jõudnud sügavasse kriisi. Üleilmne väetisekasutus koos suurenenud taimekaitsevajadusega kasvas viimase neljakümne aastaga kaheksa korda, ent teraviljatoodang vaid kaks korda. Samal ajal suurenes tunduvalt põllumajanduse põhjustatud keskkonnakahju; mulla ja vee saastamine ning elurikkuse kadu koos ökosüsteemide hävimisega. Olukord tõi esile muutuste hädavajaduse, et tagada kestlik tootmine toidujulgeoleku kindlustamiseks.

Muutuste algatamiseks ja elluviimiseks võttis Euroopa Komisjon möödunud aasta mais vastu elurikkuse ja talust taldrikule strateegiad, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe alus. Sellega tehakse ettepanek võtta ette ulatuslikke meetmeid ja kohustuda peatama elurikkuse kadu kogu maailmas, samuti muuta toidusüsteemi, nii et see vastaks üleilmsetele konkurentsivõimelise kestlikkuse normidele ning inimese ja planeedi tervise, samuti kõigi toidu väärtusahelas osalejate elatusvahendite kaitse normidele.

Loe edasi: arvamus.postimees.ee; 10.06.2021