# #

Prantsusmaa parlament keelas GM-maisi kasvatamise

21.04.14

Maheklubi toimetus

Prantsusmaa parlament keelas GM-maisi kasvatamise

Prantsusmaa parlamendi alamkoda Rahvusassamblee võttis vastu otsuse keelata kõikide GM-maisisortide kasvatamine, põhjuseks selle ohtlikkus keskkonnale.

Otsus võeti vastu, et keelata Monsanto kahjuriresistentne MON810 mais – ainus GM-kultuur, mida on lubatud Euroopa Liidus kasvatada. Seadus puudutab ka kõiki tulevikus ELi tasemel tehtud otsuseid, sh teist GM-sorti, Pioneer 1507, mida arendavad DuPont ja Dow Chemical. Selle kasvatamine võidakse ELis lubada käesoleva aasta jooksul, sest otsuse blokeerimist toetas vaid 19 liikmesriiki 28-st.

Alamkoja vastuvõetud seadus on sarnane sellele, mille lükkas veebruaris tagasi parlamendi ülemkoda, sest pidas seda põhiseaduse vastaseks. Sotsialistide valitsus, nagu ka selle konservatiivne eelkäija, on GM-kultuuride kasvatamise vastu, sest avalikkus on kahtleval seisukohal ja keskkonnakaitsjad protestivad selle vastu ägedalt.

Prantsusmaa talunikud ja seemnefirmad on otsuse kohtus vaidlustanud, eelnevalt on 2011. ja 2013. aastal kohus vaidlustuse tagasi lükanud piisava põhjendatuse tõttu. ELi tasemel toimuvad praegu GM-poliitika alased arutelud, kusjuures Euroopa Komisjon soovitab jäta võimaluse liikmesriikidel ise otsustada, kas GM-kultuure lubada või mitte.

Jean-Marie Le Guen, minister, kes vastutab parlamendiga suhtlemise eest, kutsus üles looma ELis süsteemi, kus liikmesriikide otsust ei saaks juriidiliselt vaidlustada.

GM-maisi kasvatamise keeld läheb edasi ülemkojale kinnitamiseks, ja isegi kui see taaskord tagasi lükatakse, jääb viimane sõna Rahvusassambleele.

Allikas: Reuters 16.04.2014