# #

PRIA ootab pindala- ja keskkonnatoetusi taotlema

30.04.09

Pindalatoetused aitavad maaharijatel kanda maa korrashoidmise kulu, kompenseerida keskkonnasõbraliku ja mahetootmise tavatootmisest suuremaid kulutusi, säilitada keskkonnaväärtuslikke alasid Natura 2000 äsja kehtestatud uutes piirides, toetada ebasoodsamates piirkondades majandajaid ja energiakultuuride kasvatajaid.

Esimest korda saab tänavu taotleda toetust loomade karjatamiseks loomasõbralikes välitingimustes. Uus on toetus kohalikku sorti taime kasvatamiseks, milleks Eestis on talirukis 'Sangaste'. Maaelu arengukava 2007-2013 mahetootmise toetus, mida seni on makstud vaid pindalapõhiselt, laieneb nüüdsest ka mahetunnustatuna peetavate loomade, lindude ning mesilaste kohta.

Maaelu arengukava perioodi 2004-2006 mitme keskkonnatoetuse puhul tuli taotlejail võtta viis aastat kestev nõuete järgimise kohustus. Nüüd hakkavad kohustuseperioodid lõppema ja põllumeestel on aeg otsustada, kas ja milliste pikaajalise kohustuseperioodiga meetmega nüüd liituda. Järgmis(t)e meetme(te) mitmeaastast kohustust võttes ei pea toetusalune maa enam asuma endistes kohustusega hõlmatud piirides, küll aga siis, kui soovitakse eelmise perioodi kohustust enne 5. aastat uue perioodi kohustusega asendada.

PRIA ja põllumajandusministeeriumi aprillis korraldatud seitsmel rahvarohkel infopäeval tundsid põllumehed suurimat huvi uue keskkonnasõbraliku majandamise toetuse vastu. See sarnaneb varasema keskkonnasõbraliku tootmise toetusega, kuid nõuded on muutunud ning toetust ei saa enam püsirohumaa kohta.

Natura 2000 alale jääva põllumaa, metsamaa või poolloodusliku koosluse kohta toetuse taotlejail tuleb arvestada, et 23.aprillil muutis vabariigi valitsus Eestis Natura-alade piire. Taotlejaile, kelle Natura põllumaa toetuse alused maad jäävad uute piiridega alale, saadab PRIA lähipäevil välja uued põllumassiivide kaardid. Poollooduslike koosluste kaarte kinnitab endiselt Keskkonnaamet, Natura metsa toetuse taotlusi võtab vastu ja menetleb Erametsakeskus.

Pindalatoetuste taotlemiseks saatis PRIA koju kätte taotlusvormi, eeltäidetud põldude loetelud ja kaardid, lühikese juhendi tänavuste toetuste kohta ning trükised nõuetele vastavuse reeglite teemal. Soovitame kõigil taotlejail kindlasti tutvuda toetustega seotud nõuetega põhjalikumalt meie kodulehe www.pria.ee vahendusel või võtta meie büroost kaasa raamat „Abiks taotlejale", mis aitab toetusega seotud kohustusi edaspidi meeles pidada ja järgida. Lisainfot võib küsida pindalatoetuste infotelefonil 737 7679.

PRIA maakondlikud bürood teenindavad kliente esmaspäeviti kl 8.30-18, teistel tööpäevadel kl 8.30-16 ning leevendamaks järjekordi taotlusvooru lõpus, töötavad bürood ka laupäeval, 16. mail kl 8.30-15.00. Kiiresti ja enda valitud ajal saab toetuse esitada see, kes broneerib selleks kuupäeva ja kellaaja PRIA kodulehe vahendusel, maakonnabüroosse või infotelefonil helistades.

Mugavaimat viisi taotluse esitamiseks pakub kliendiportaal e-PRIA, mida saavad kasutada kõik soovijad - üksikasjalikud juhendid iga sammu kohta on e-PRIAs endas ja võimalikest vigadest annab süsteem kohe märku. e-PRIA kasutamiseks on kõigis büroodes kliendiarvutid ning juhendajad. e-PRIAsse saab siseneda meie kodulehelt internetis, vaja on ID-kaarti PIN-koodiga või netipanga kasutajaparooli.

Pindala- ja keskkonnatoetuste taotlusi võetakse vastu 4.-21. maini. Pärast seda saab hilinenud taotlusi esitada veel 15. juunini, aga sel juhul väheneb saadav toetus 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Mullu taotles erinevaid pindalatoetusi 17 230 põllumeest, kes toetuste abil hoidsid korras üle 850 000 hektari maad. Pindalapõhiseid otsetoetusi maksis PRIA 2008.a taotluste põhjal talvel välja 1,12 miljardit krooni, selle lisandus veel 566 miljonit krooni maaelu arengukava keskkonnatoetusi.

Allikas: www.pria.ee