# #

Projekt BERAS Implementation – Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society

05.12.10

Käivitunud on ressursisäästlikku mahepõllumajandust edendav rahvusvaheline projekt BERAS Implementation – Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society

Projekti eesmärk on aidata kaasa Läänemere keskkonnaseisundi parandamisele, tõsta põllumajanduse jätkusuutlikkust ning arendada piirkonna maaelu.
Projekt viib ellu Läänemere strateegia, ELi Vee raamdirektiivi ning ELi merestrateegia raamdirektiivi eesmärke läbi efektiivsema toitainete ringlusse suunamise ning pestitsiidikasutuse vältimise.

Ökoloogiliselt toodetud toit ehk mahetoit on jätkusuutlik, sest ressursse kasutatakse säästvalt, taastuvatel ressurssidel põhinevad toitained suunatakse ringlusse ning ei kasutata sünteetilisi agrokemikaale. Suurt rõhku pannakse mahepõllumajandusliku tootmise puhul just toitainete ringluses hoidmisele ja mullaviljakuse säilitamisele kohalike ressursside abil. 

Projektiga luuakse võrgustik, kuhu haaratakse mahetoidu tootjad, töötlejad, turustajad jt olulised tegutsejad läbi kogu ahela. Ergutatakse üleminekut mahetootmisele, tõstetakse nõustajate ning tootjate teadlikkust mahetootmisest. Tarbijaid haritakse,  millist toitu osta, et aidata kaasa puhta Balti mere säilimisele. Luuakse infomaterjalid ning õppeprogrammid erinevatele sihtgruppidele alates lastest tudengite ja talunikeni.

BERAS projekti partneriteks on 25 organisatsiooni 9 Läänemere äärsest riigist. Juhtpartner on Södertörni Ülikool Rootsis. Eestist on partneriteks Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Maaülikool. Projekt kestab 2013. a keskpaigani.

Rohkem infot leiab projekti kodulehelt:  www.beras.eu
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus: Airi Vetemaa, e-mail airi.vetemaa[A]gmail.com
Eesti Maaülikool: Sirli Pehme, e-mail sirli.pehme[A]emu.ee

beras logo

beras logo