# #

Rio 20+ säästva arengu konverentsil on esindatud ka maheorganisatsioonid

21.06.12

Tänavu möödub 20 aastat ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsist Rio de Janeiros (nn Rio konverents), mil ÜRO eestvedamisel sõnastasid maailma riigid esmakordselt tegevuskava säästvama arengu suunas liikumiseks 21. sajandil (Agenda 21).

2012. aasta konverentsil on esindatud ka ülemaailmne mahepõllumajandusorganisatsioon IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) koos ettevalmistatud mahuka ja mitmekülgse programmiga, mis asetab mahepõllumajanduse ja ülemaailmse maheliikumise säästva arengu poliitikates ja algatustes kesksele kohale.

IFOAM koordineerib Rios rohkem kui 20 maheliikumise liidri delegatsiooni, kes osalevad erinevatel üritustel ja läbirääkimistel nii ametlikul ÜRO säästva arengu konverentsil kui ka mitteametlikel kohtumisel.

Üks osalejatest on Šveitsi mahepõllumajandusinstituudi FiBL direktor Urs Niggli, kes kirjutab oma muljetest FiBLi blogis ja toob välja konverentsi seisukohad põllumajanduse ja toidutootmise arengu seisukohast.  

Rio de Janeros on esindatud ka Läänemere äärsete riikide ühisprojekt Beras Implementation, mis tutvustab jätkusuutliku toidukogukonna ideed (Sustainable Food Society). Tegemist on  koostöövõrgustikuga, kuhu kuuluvad nii mahetalud kui ka teised toidu-ahela osapooled – töötlejad, edasimüüjad ja tarbi­jad. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust toidutootmise keskkonnamõjudest, suurendada kohalike mahetoodete tarbimist ja tugevdada jät­kusuutlikku maaelu arengut.  Jät­kusuutliku toidukogukonna infokeskused rajatakse kõikides Läänemere äärsetes riikides, Eesti keskus asub Tartus, Eesti Maaülikooli Mahekeskuses.

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus