# #

Robotiga Soome, mahekarjas

18.01.13

Nelly Oinus

Nõustajad käisid eelmise aasta lõpul Soome robotlautu vaatamas. Lehmade tervisele ja psüühikale on robotlüps kindlasti hea ning seda saab kohaldada ka mahetootmisele.

Esiteks vaadati Kati Saarineni ja Marko Räsäneni robotlauta Hyvinkääs.

Karjas on 120 lehma ja noorkari. Uus robotlüpsiga laut valmis 2010. aastal. Enne oli talu 30 lüpsilehmaga. Karja juurdekasv saadi sisse ostetud ja ise üles kasvatatud lehmvasikatega. Toodetakse 1,35 mln l piima ja müüakse 1,3 mln liitrit. Praegu on kolm lüpsirobotit. Eesmärk on veelgi suurendada lüpsikarja.

Loe edasi: Maaleht, 17.01.2013