# #

Seemne ja paljundusmaterjali kasutamine mahetootmises

10.03.21

Käesolevast aastast kaotab Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) mahepõllumajanduslikult toodetud seemne, seemnekartuli ja paljundusmaterjali andmekogus (maheseemne andmekogu) seemnepartiide registreerimise kuupäevalise nõude, mis oli suviviljadel varasemalt 1. märts ja taliviljadel 1. september.

Maheseemneid saab andmekogusse lisada edaspidi aastaringselt ja tootjad ei pea tänu sellele maheseemne tabelisse kandmisel arvestama kindlat kuupäeva.

Maheseemne kasutajatele ei laiene pärast 1. märtsi andmekokku registreeritud seemnele seetõttu automaatselt üldluba, vaid neil on alati kohustus osta maheseemne andmekogus olevaid seemneid, sõltumata seemne andmekogusse lisamise kuupäevast.

Seega tuleb maheseemne kasutajatel jälgida pidevalt maheseemne andmekogus olevate seemnete saadavust ja vajadusel küsida nõusolekut. 

Ühtlasi tuletame alljärgnevalt meelde, millist seemet peab mahetootja külvamisel kasutama.

1. Sertifitseeritud mahepõllumajanduslikku seemet, kui see on maheseemne andmekogus saadaval.

2. Oma ettevõttes toodetud seemet.

Erandina on mahepõllumajandusliku tootmisega alustatavatel ettevõtetel üksnes esimesel üleminekuaastal lubatud kasutada oma toodetud seemet, mis pärineb oma ettevõtte mittemahepõllumajanduslikust tootmisest. Teisel üleminekuaastal ning edaspidi ei ole lubatud kasutada oma toodetud mittemahepõllumajanduslikku seemet.

Külvamiseks ei tohi kasutada teisest mittemahe- või maheettevõttest saadud/ostetud sertifitseerimata seemet liikide puhul, mis kuuluvad sertifitseeritavate taimeliikide loetellu.

3. Mittemahepõllumajanduslikku keemiliselt töötlemata sertifitseeritud seemet PTA-lt taotletud nõusoleku alusel. Nõusoleku taotluse vormi "Taotlus mittemahepõllumajanduslikult toodetud seemne ja paljundusmaterjali kasutamiseks" leiate siit.

Nõusolek antakse üksnes järgmistel juhtudel:

  • tootja on tellinud õigeaegselt mahepõllumajandusliku seemne või seemnekartuli, kuid turustaja ei suuda seda enne külvi või istutamist tarnida;
  • soovitud sorti ei ole maheseemne ja seemnekartuli andmekogus ning kasutaja suudab tõendada, et ükski sama liigi puhul registreeritud muudest sortidest ei ole asjakohane ning luba on seetõttu tema tootmistegevuse seisukohalt oluline. Nt andmekogus on üleval odra sort „Kornelija“, kuid soovitakse kasutada sordiomadustelt erinevat sorti „Anni“. Nõusoleku küsimisel tuleb põhjendada, miks sort „Kornelija“ kasvatamiseks ei sobi, millised on sordi „Anni“ omadused ning miks sort „Anni“ kasvatamiseks paremini sobib;
  • uurimistööks, väikese ulatusega välikatseteks või sordi säilitamiseks.

Nõusolek antakse küll seemne kasutamiseks, aga nõusolekut tuleb küsida seemne ostmisel/tellimisel, mille järgi arvestatakse maheseemne andmekogu hetkeseisu.

Erand. Keemiliselt töötlemata sertifitseerimata seemet võib kasutada üksnes juhul, kui see liik ei kuulu sertifitseeritavate taimeliikide loetellu, näiteks koriander. Sertifitseeritavate taimeliikide loetelu leiate PTA kodulehelt siit.

Erand. Mahepõllumajandusliku seemne tootja ei pea küsima nõusolekut kõrgema kategooria (SE, E, C1) keemiliselt töötlemata mittemahe külviseemne kasutamiseks.

4. Mittemahepõllumajanduslikku keemiliselt töötlemata sertifitseeritud seemet üldloa (ilma nõusolekuta) alusel. Seda üksnes liikide puhul, mida maheseemne andmekogusse ei ole kantud. Nt kui andmekogus ei ole üleval speltanisu (Triticum spelta L.) siis kõik speltanisu sordid on kasutatavad üldloa alusel.
Üldluba kehtib, kuni liik ja selle sort kantakse maheseemne andmekogusse. Jälgige kindlasti andmekogus seemnepartiide registreerimise kuupäevi.

5. Ettekasvatatud istutus- ehk paljundusmaterjal (nt tomati-, kapsaistik jm) peab olema mahepõllumajanduslikku päritolu ja kasvatatud mahepõllumajanduse nõudeid järgides.

Säilitada tuleb kasutatud seemne, seemnekartuli ja paljundusmaterjali ostudokumendid, samuti ametlikud etiketid (põllukultuuride ja köögivilja sertifitseeritud seemne puhul), pakendid (köögivilja standardseeme), taimepassid (seemnekartul) ja kirjavahetus, kui tõendusmaterjal. Ettevõtte kontrollimisel esitage need PTA ametnikule.

Allikas: PTA