# #

Sel pühapäeval kuulutatakse välja 2015. aasta parim mahetootja ja mahetoode

02.09.15

2014. aasta parimad koos põllumajandusministriga

2014. aasta parimad koos põllumajandusministriga

Pühapäeval, 6. septembril toimub Eesti Vabaõhumuuseumis leivapäeva, kus kuulutatakse kell 15.00 välja konkursside „Parim mahetootja 2015“ ja „Parim mahetoode 2015“ võitjad.

„Parima mahetootja konkursid on väga tasavägised, igal ettevõttel on oma valdkonnad, milles nad on tugevad. Näeme ka seda, et palju pööratakse tähelepanu oma toodangu turustamisele – et see ikka mahedana tarbijani jõuaks,“ ütles Airi Vetemaa Mahepõllumajanduse Sihtasutusest. „Hea meel on ka selle üle, et igal aastal on lisaks juba kogenud mahetöötlejatele parima mahetoote konkursil uusi ettevõtteid, kes tulevad turule heade ja huvitavate toodetega. Omaette väärtus on ka see, et väärindatakse kodumaist mahetoorainet.“

Konkursile „Parim mahetootja 2015“ esitasid mahepõllumajandusorganisatsioonid 8 mahetootjat, neist üks seakasvataja võttis oma kandidatuuri seakatkuohu tõttu tagasi. Konkursi nominendid on mahepõllumajandusele üleminekuaja läbinud tootjaid, kelle põllumajandustootmine on heal tasemel ning kes on aktiivsed ka väljaspool oma ettevõtte tegevust. Konkursile „Parim mahetoode 2015“ esitati kokku 39 turul olevat mahetoodet 16 töötlejalt. 

Parima tootja ja toote valisid välja erialaspetsialistidest koosnevad hindamiskomisjonid. 

Auhindamistseremoonia toimub kell 15.00 Eesti Vabaõhumuuseumis Kolu kõrtsi ees.

Oma lemmikmahetoote saavad kohapeal valida ka leivapäeva külastajad, kell 12:00-13:00 on Sassi-Jaani talu õuel võimalik maitsta konkursil osalenud tooteid ja anda hääl oma lemmikule. Samas toimub ka mahetoidu laat, kus esitlevad ja müüvad oma tooteid mahetootjad ja -töötlejad.

Konkursid korraldas Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga. Parim mahetoode valiti koostöös Eesti Kulinaaria Instituudiga.

Eelmisel aastal tunnistati parimaks mahetootjaks Konju Mõisa Talu (R. Capital OÜ) ja parimaks mahetooteks Urvaste Külade Seltsi kamajahu.

2015. a parima mahetootja konkursi nominendid:
OÜ FIO (Peri Mahemõis)
Kopra Karjamõis OÜ
OÜ Põlde Mahetalu
Rait Verrev / Palsam AVR OÜ
Reeno Sikk 
Saidafarm OÜ
Silver Visnapuu Alakonnu talu

2015. a parima mahetoote konkursil osalevad ettevõtted:
AlcorDistillery OÜ
Amoor OÜ
FIE Katrin Seppa-Silmere 
LaMuu OÜ
MTÜ Liivimaa Lihaveis
OÜ Loodusvägi
Nonna Organic OÜ
OÜ Pagar Võtaks
Pajumäe Talu OÜ
Rabafarm OÜ
RemedyWay OÜ
Saidafarm OÜ
AS Salvest
SirLoin OÜ
Tubri Kitsekasvatustalu FIE
OÜ Wilawander

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus