# #

Silvia Lotman: miks ei ole kuulda võetud kõiki olulisi osalisi?

26.10.13

Silvia Lotman, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees

Tänavune aasta on teadagi kogu Euroopa Liidus ärev: kõik valmistuvad uueks seitsmeaastaseks eelarveperioodiks. Kõige rohkem käärib põllumajandusministeeriumi ümber, sest tegu on suurima osaga ELi eelarvest ja eelarve on avalikkuses juba palju pahameelt tekitanud.

Uueks perioodiks koostatud maaelu arengukava (MAK) eelnõu on suurtootmise poole ohtlikult kreenis ja ignoreerib jätkusuutliku maaelu arengu vajadusi. Sellele tähelepanu juhtimiseks saatsid keskkonnaühenduste, talupidajate, külaliikumise ja väikeettevõtjate liidud peaministrile ja põllumajandusministrile pöördumise koos põhjalike selgitustega olukorra tõsidusest.

Vastuseid pole kahjuks saanud. Palusime ka peaministri vastuvõttu, kuid saime lakoonilise vastuse: peaminister on puhkusel ning kuna MAKi teema ei ole valitsuses, tuleks küsimusega pöörduda põllumajandusministri poole. Ometi on valitsusjuht samas küsimuses pidanud vajalikuks kohtuda põllumajanduslike suurtootjate esindajatega.

Loe edasi: arvamus.postimees.ee; 16.10.2013